Kristdemokraterna föreslår samarbete med civilsamhället i flyktingfrågan

11050827_903668619653851_6176322255061663426_n

Vid gårdagens landstingsstyrelsemöte lämnade Malin Gabrielsson (KD) ett nämndinitiativ med två förslag på användningsområden för det extra statsbidrag landstinget fått för att hantera flyktingsituationen. Det rör sig om 53,5 mkr som ska användas till förebyggande insatser, integration och för att täcka merkostnader.

– Jag har föreslagit att pengar ska användas till att bryta tristessen för boende på flyktingförläggningarna, samt att nyanlända ska utbildas i egenvård och hälsa, säger Malin Gabrielsson.

Det stora antalet nyanlända i länet har ökat trycket på den redan ansträngda sjukvården. Att vårdpersonalen samtidigt ska genomföra ytterligare projekt upplevs som svårt. Att bryta tristessen på flyktingboenden nämns ofta som en förutsättning för att förbättra psykisk hälsa, trivsel och integration.

– Vi måste helt enkelt börja samarbeta med civilsamhälle och kulturen. Civilsamhället skulle exempelvis kunna informera på flyktingförläggningar om barnsjukdomar, tandvård, smittspridning och sömnproblem utifrån ett specifikt utbildningsmaterial, för att minska trycket på vården. Kulturen skulle kunna ha teatergrupper eller andra aktiviteter för barn och unga för att stärka integration och bryta tristess, avslutar Malin Gabrielsson.