Regionens organisation

 

Region Västmanland är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att den styrs av demokratiskt valda politiker. Vid de allmänna valen vart fjärde år väljer västmanlänningarna de 77 ledamöterna i landstingsfullmäktige.

Under mandatperioden 2014-2018 är Kristdemokraterna tillsammans med övriga allianspartier, samt Sverigedemokraterna, i opposition i Västmanland.

Regionens politiska organisation

Förtroendemannaorganisation

 

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ med 77 ledamöter. Genom regionplanen beslutar fullmäktige om mål, inriktning och fördelning av resurser för regionens styrelse och nämnder.

 

Fullmäktiges sammanträdesdatum under 2018

  • Onsdag 21 februari
  • Onsdag 18 april
  • Tisdag 19 juni
  • Onsdag 19 september
  • Onsdag 24 oktober
  • Onsdag 21 november

 

Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan se mötet på plats från åhörarläktaren eller via webb-tv. Mötet sänds även på öppna kanalen med start klockan 16.00 dagen efter sammanträdet och på kommande söndag efter fullmäktigemötet.

 

Mandatfördelningen i fullmäktige efter valet 2014

Socialdemokraterna 30
Vänsterpartiet   6
Miljöpartiet   4
Moderaterna 17
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)   5
Centerpartiet   4
Kristdemokraterna   3
Sverigedemokraterna   8
Totalt 77

Kristdemokraterna har 3 ledamöter i fullmäktige.

Malin Gabrielsson (gruppledare)
Ingvar Nordén
Joakim Widell

Malin Gabrielsson är även regionråd i opposition i Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 7 ersättare och är fullmäktiges verkställande organ. Styrelsen ansvarar inför fullmäktige för styrning och förvaltning av regionens samlade verksamheter. Styrelsen är även nämnd för regionens verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt krisledningsnämnd.

Regionstyrelsen har ansvar för finanserna, arbetsgivarfrågorna och andra övergripande frågor. Styrelsen ansvarar även för hälso- och sjukvården och tandvården i regionen.

Regionstyrelsen ska verkställa de beslut som fattas av fullmäktige genom beställningar och överenskommelser med verksamheterna.