Hjärtefrågor för Kristdemokraterna i landstinget

Landstinget västmanland

 

De prioriterade frågorna för Kristdemokraterna i landstinget Västmanland under kommande mandatperiod kommer vara:
Rättvis lön
Vårdplatsgaranti
Färre hyrläkare
Att få göra det lilla extra
Barnens Västmanland

Rättvis lön
Vi vill att lönekriterierna för sjuksköterskor tydliggörs och att det skapas fler karriärvägar för såväl sjuksköterskor som undersköterskor. Vi vill också införa ett introduktionsår med mentor för nyutexaminerade sjuksköterskor. Tillsammans med alliansen har vi budgeterat för höjda löner.

Vårdplatsgaranti
Personal i vården ömmar om sina patienter. Att inte kunna erbjuda sängplats på sjukhuset tär på personalen, men är främst en brist på patientsäkerhet. Vi vill införa vårdplatsgaranti – vård på rätt ställe med rätt kompetens. För det krävs förbättrad arbetsmiljö så fler vill arbeta i Västmanland – då kan fler platser hållas öppna. Vi vill också öppna lättvårdsplatser för de patienter som väntar på att åka hem.

Färre hyrläkare
Den tillfälliga personalen har blivit den ordinarie i Västmanland. Det innebär kraftigt ökade krav på den ordinarie personalen. Inför stopp för hyrläkare i psykiatrin och ställ tillsammans med andra landsting krav på långa avtal för hyrläkarna. Genom samarbete med andra landsting kan vi också öka möjligheterna för primärvårdens läkare till praktik och
kompetensutveckling, för att göra primärvården mer attraktiv. Patienter vill inte träffa en ny läkare varje gång. Brister i kontinuitet innebär brister i bemötande och patientsäkerhet.

Att få göra det lilla extra
Anställ fler medicinska sekreterare för administrativ avlastning och låt dessa personer även vara en brygga mellan vårdande personal och de allt mer komplicerade datasystemen för att frigöra tid. Om all personal varje dag ges möjlighet att göra något lite extra öppnar sig möjligheter för en mer värdig vård och en bättre arbetsmiljö.

Barnens Västmanland
För att de västmanländska barnen ska må bättre behöver de ges bättre förutsättningar att klara skolan. Vi säger öka stödet till föräldrarna via BVC och familjecentraler och se till att kontakten mellan skola och vård fungerar! Landstinget och länets kommuner behöver också gemensamt se över stödet till barn med dyslexi. Vårdguiden 1177 ska kunna ge föräldrarådgivning.