Oacceptabla köer till BUP

Vid dagens regionstyrelse har Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition, begärt en redovisning av åtgärder för att komma till rätta med de långa väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin – BUP.

– Det är helt oacceptabelt att så många som hälften av barnen inte får vare sig fördjupad utredning eller behandling inom rimlig tid. Nu vill jag veta vad som krävs för att få ordning på situationen, säger Malin Gabrielsson.

– Jag vill också veta hur teambaserade utredningar, där fler professioner ingår, ska kunna erbjudas trots stora svårigheter med rekrytering.

I månadsrapporten mars 2017 för Region Västmanland framgår att andelen patienter som påbörjat sin behandling/ fördjupad utredning inom 30 dagar var 53 procent.

– Om Region Västmanland inte kan erbjuda barnen vård så måste det lösas på annat sätt. Det här handlar om barn där läget kan vara akut, säger Malin Gabrielsson.