Öppna vårdens e-tjänster för tonårsföräldrarna

a

Malin Gabrielsson har till nästa Landstingsfullmäktige, 23 nov, frågat de rödgröna om de vill öppna vårdens e-tjänster för tonårsföräldrarna.

– För föräldrar till barn med ett stort vårdbehov försvårar det vardagen avsevärt att helt plötsligt från barnet fyller 13 – inte längre kunna boka om läkartid eller förnya recept via Internet, säger Malin Gabrielsson. Jag vill veta om de rödgröna vill arbeta för en förändring av de nationella reglerna.

Landstingsstyrelsen har nyligen fattat beslut om nya regler för Journalen (på nätet). Journalen är en av e-tjänsterna tillsammans med de övriga e-tjänsterna på 1177.se. Därför är det samma regler för e-tjänsterna som för Journalen vad gäller ungdomar, dvs mellan åldern 13-18 år kan inte tjänsterna på Internet användas, vare sig av ungdomarna eller föräldrarna.