Face down generation efterfrågar appar i vården

Malin Gabrielsson, Oppositionsråd i västmanland, föreslår i en motion att landstinget ska förebereda sig för den stora efterfrågan på appar som finns hos patienter och medborgare.

Malin-Face down

  • Dagens mobiltelefoner är mer av en dator där man kan samla all information som är viktig för mig – på ett enkelt sätt, men när vi blandar in den offentliga vården blir det inte enkelt längre. Då behöver vi blanda in frågor som – om jag blir rekommenderad en app av vården och den inte visar sig fungera – vem är ansvarig? Därför föreslår jag att landstinget börjar förbereda sig för den efterfrågan som är på väg.

Eftersom vi går så ofta med huvudet nedböjt över vår telefon eller surfplatta har begreppet ”face down generation” uppkommit. Mobiltelefoner och läsplattor tar en allt större plats i våra liv. Det är få i Sverige som inte har en mobiltelefon idag.

  • I en tidigare motion har jag tillsammans med Maria Dellham (m) föreslagit att landstinget borde ha nyfödda bebisar på hemsidan. Det kanske är dags att ordna en app så föräldrarna själva kan lägga upp bild på sin nya bebis.

För mer information: Ring, maila eller twittra: 0721530615, malin.gabrielsson@ltv.se, @KdMalin

 

Lars Adaktusson besökte Västerås!

Så kom då äntligen vårt toppnamn i kampen om europaparlamentsvalet 25 maj till Västerås. Lars Adaktusson gjorde först ett besök på Bombradier, ihop med länets riksdagskandidat Monna Ridderström från Hallstahammar och länets eukandiat Amanda Agestav. Efter det mötte man upp p4 Västmanland, en ledarskribent på en stor tidning samt kampanjade en stund på torget utanför Igor.

1920394_10152108690003768_966647536_n
Som avslutning intog 20talet kristdemokrater en del av Cafe Global living och fick lyssna på samt samtala med Lars. En lyckad dag på alla sätt och vis tycker vi. Vi vet att du har rätt agenda för Bryssel nu Lars Adaktusson!

Lars Adaktusson

Nu är det personalens tur!

Insända debattartikel:

Nu är det personalens tur!

Vi har nu så många hyrläkare i primärvården att det hotar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö och landstingets ekonomi. Ansvaret vilar tyngst på den politiska ledningen. Nu har vi väntat länge nog på en lösning!

Landstingets kostnader för inhyrd personal har ökat med 26% under 2013. Kostnaderna för inhyrd personal 2013 hamnar på ca 100 miljoner kronor. Generellt består den inhyrda personalen  i Västmanland av hyrläkare i primärvården och hyrsjuksköterskor i sjukhusvården. Vi kommer alltid ha behov av extra personal, men något har gått väldigt fel när den extra personalen blir den ordinarie.

Ju fler hyrläkare desto sämre kontinuitet för patienterna, vilket främst drabbar människor med kroniska sjukdomar och äldre patienter – eftersom de oftare besöker sin familjeläkare. Vid varje besök hos läkaren måste patienten återigen berätta sin berättelse och i värsta fall blir förslag på åtgärd från läkarna olika vid varje tillfälle. Det är en nationell trend att inte vilja arbeta i primärvården, men i Västmanland är det framför allt de landstingsdrivna vårdcentralerna som har svårt att rekrytera och behålla läkarna. Varför? Och varför är så många sjukskrivna som jobbar på våra vårdcentraler?

Ytterligare en svårighet med en stor andel inhyrd personal är att skapa ett intresse för verksamhetsutveckling, sammanhållning och gemensamma mål. Denna problematik är i Västmanland särskilt aktuell inom psykiatrin. Det är svårt att vara chef över en verksamhet där personalen byts och förändras från vecka till vecka.

Vi har under hösten träffat fackförbunden Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Läkarföreningen för att lära oss mer om landstingets arbetsmiljö. Samtal har även förts direkt med vårdens personal och patienter.

Analysen är den samma för alla vi pratat med – där det finns ett gott ledarskap fungerar verksamheten väl, men det saknas förutsättningar för landstingets ledare att göra ett gott jobb. Dessutom behöver statusen höjas för läkare på de landstingsdrivna vårdcentralerna – men det kan ske utan att höja ersättningen.

Pengarna i vårdens verksamhet blir nu uppätna av skyhöga hyrkostnader. Vi föreslår därför att pengar avsätts centralt för en satsning på arbetsmiljö, ledarskap och verksamhetsutveckling. Det handlar om att hitta både kort- och långsiktiga lösningar. Märkbara skillnader måste åstadkommas omgående! På de relativt få träffar vi haft har vi fått ett flertal idéer från personal på vad som skulle kunna göras. I den roll vi sitter i opposition, har vi möjlighet att lämna våra förslag via en motion – men det tar lång tid innan ett sådant förslag tar sig igenom all administration. Vi väljer därför att utmana och ifrågasätta de röd-gröna på annat sätt.

Vad har ni för förslag? Hur länge ska personal och patienter vänta på en förändring? Nu är det personalens tur!

Roy Cederbäck, Oppositionsråd (KD)

Malin Gabrielsson, Oppositionsråd (KD)

IMG_4685

Bli medlem!

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)