Lars Adaktusson besökte syrianerna och Hallstahammar

Under måndagen 28 maj besökte EU-parlamentariker Lars Adaktusson Västmanland.

Besöket inleddes på jobbcentrum i Hallstahammar, tillsammans med Tommy Emterby. På jobbcentrum har de mycket goda resultat för att få de personer som står allra längst från arbetsmarknaden att hitta ett jobb.

På kvällen hölls en träff i det syrianska kulturcentret i Västerås. Lars Adaktusson berättade om sitt arbete för att uppmärksamma och lägga konkreta förslag när det gäller förföljelsen av kristna. Han berättade också om vad han hört och sett på sina resor i mellanöstern. Därefter lämnades stort utrymme för frågor.

Den tacksamhet och värme som visades från syrianerna var högst närvarande, liksom frustrationen över hur läget i världen ser ut.

Citat från kvällen:

”Tack för att du är här och berättar om en tragedi som händer idag. Inte för 100 år sen.” ”Tack för allt du gör för oss.”

Ny politisk sekreterare på regionen

 

Den här veckan börjar Gunilla Kuul Jonsson, Västerås, hos Kristdemokraterna, Region Västmanland som politisk sekreterare.

Gunilla om nya jobbet:

– Jag ser verkligen fram emot att få lära mig en ny bransch. Jag kommer kunna bidra med struktur och drivkraft för alla förslag som är på väg fram. Det känns roligt att få vara med och utveckla Kristdemokraternas politik i Västmanland inte minst inom mina hjärtefrågor som rör barn och familj.

 

Oacceptabla köer till BUP

Vid dagens regionstyrelse har Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition, begärt en redovisning av åtgärder för att komma till rätta med de långa väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin – BUP.

– Det är helt oacceptabelt att så många som hälften av barnen inte får vare sig fördjupad utredning eller behandling inom rimlig tid. Nu vill jag veta vad som krävs för att få ordning på situationen, säger Malin Gabrielsson.

– Jag vill också veta hur teambaserade utredningar, där fler professioner ingår, ska kunna erbjudas trots stora svårigheter med rekrytering.

I månadsrapporten mars 2017 för Region Västmanland framgår att andelen patienter som påbörjat sin behandling/ fördjupad utredning inom 30 dagar var 53 procent.

– Om Region Västmanland inte kan erbjuda barnen vård så måste det lösas på annat sätt. Det här handlar om barn där läget kan vara akut, säger Malin Gabrielsson.

Även Västmanlands psykiatri borde införa självinskrivning

På flera platser i landet tillämpas självinskrivning inom psykiatrin. Erfarenheterna är goda och ibland har det till och med talats om succé. Nu har Kristdemokraterna föreslagit att det ska införas i Västmanland.

Det går till så att vården skriver ett kontrakt med patienten. I kontraktet regleras t ex hur patienten ska hantera medicinintag eller ta del i samtal och andra aktiviteter.

 

– Vi har under en längre tid hört önskemål om detta från både patienter och anhöriga. Det är dags att agera, säger Ingvar Nordén som skrivit motionen.

Amanda Agestav ny ordförande i Västmanland

Vid lördagens partidistriktsårsmöte för Västmanland valdes en ny ordförande, Amanda Agestav, Västerås.

Årsmötet hölls i Kungsör och gästades av tf partiledare Jacob Forssmed.

-Jag är tacksam och stolt för förtroendet att få leda Kristdemokraterna i Västmanland, säger Amanda Agestav.

-Politik är ett lagarbete och nu fortsätter vi arbetet för att vara ett relevant alternativ för väljarna i Västmanland 2018. Valet kommer att handla om viktiga värden såsom synen på familjen och företagande. Det finns en stark framtidstro och framtidsanda i Västmanland och vi vill som parti bidra till att den utvecklas.

Politisk sekreterare 50 %, Region Västmanland


Kristdemokraterna söker en politisk sekreterare med erfarenhet av kommunikation och med ett stort samhällsengagemang – är det du?

Arbetet innebär att stödja Kristdemokraternas regionråd samt partiets förtroendevalda i deras arbete, t ex utarbeta förslag till debattartiklar och motioner. Praktisk administration som kallelser och bokningar. Ansvara för presskontakter, massmedie- och omvärldsbevakning. Uppdatering av hemsida och sociala medier.

Som person är du ordningsam och har en högt utvecklad service- och samarbetsförmåga. Du har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift och gärna med erfarenhet från en politiskt styrd organisation. För att trivas hos oss behöver du kunna arbeta självständigt och målinriktat. Arbetet kräver också förmåga att agera snabbt. Att du delar de kristdemokratiska värderingarna tar vi för givet.

Regionens ansvarområde innefattar sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.

Tjänsten omfattar 50 procent med tillträde 1 maj 2017, eller enligt överenskommelse, och varar fram till 14 oktober 2018. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Arbetstider enligt överenskommelse, dock fördelat på minst 4 dagar/ vecka. Arbetet innefattar ibland kvällar och helger. Arbetsplats är Regionhuset i Västerås, men resor i hela länet förekommer. Tjänst som politisk sekreterare ger rätt till tjänstledighet.

Välkommen med din ansökan senast 19 mars. Den ska innehålla CV, personligt brev och gärna exempel på texter du skrivit, t ex pressmeddelande eller artikel.

Frågor och ansökan (senast 19 mars) till
Malin Gabrielsson, Regionråd och gruppledare, Region Västmanland
0721-530615
malin.gabrielsson@kristdemokraterna.se

Frågor även till
Börje Hultin, ordf, Kristdemokraterna Västmanland
borje.hultin@kristdemokraterna.se
070-5689555

Säkra kompetensen på Barnkliniken

För två år sedan – i februari 2015 – ställde Malin Gabrielsson (KD), Regionråd i opposition, en interpellation om personalsituationen på Barnkliniken.

I svaret från de rödgröna medgavs att personalsituationen var ansträngd, att det krävs en särskild kompetens för att vårda sjuka barn samt att personalsituationen skulle komma att stabiliseras med hjälp av en ny personal- och arbetsgivarepolitik för 2015-2017.

Interpellationen ställdes efter att sjuksköterskor på Barnkliniken larmat om en ohållbar personalsituation. Sedan dess har läget försämrats ytterligare.

-Jag är oroad och bekymrad, men kanske inte särskilt förvånad över att barnens frågor har så låg prioritet hos de rödgröna, säger Malin Gabrielsson. Det kommer krävas ett antal initiativ för att få till en förändring, inte minst utifrån att läget är svårt på fler ställen än i Västerås.

– Nu vill jag veta vad de rödgröna tänker göra för att säkra sjuksköterskekompetensen på Barnkliniken så att barn kan få sin vård på sjukhuset i Västerås och inte behöva åka någon annanstans.

Öppna vårdens e-tjänster för tonårsföräldrarna

a

Malin Gabrielsson har till nästa Landstingsfullmäktige, 23 nov, frågat de rödgröna om de vill öppna vårdens e-tjänster för tonårsföräldrarna.

– För föräldrar till barn med ett stort vårdbehov försvårar det vardagen avsevärt att helt plötsligt från barnet fyller 13 – inte längre kunna boka om läkartid eller förnya recept via Internet, säger Malin Gabrielsson. Jag vill veta om de rödgröna vill arbeta för en förändring av de nationella reglerna.

Landstingsstyrelsen har nyligen fattat beslut om nya regler för Journalen (på nätet). Journalen är en av e-tjänsterna tillsammans med de övriga e-tjänsterna på 1177.se. Därför är det samma regler för e-tjänsterna som för Journalen vad gäller ungdomar, dvs mellan åldern 13-18 år kan inte tjänsterna på Internet användas, vare sig av ungdomarna eller föräldrarna.

 

Ja till större regioner – nej till 2019

-Igår ställde jag mig i landstingsstyrelsen bakom det rödgröna svaret om stor-regioner. Svaret säger ja till större regioner, dvs att landsting ska slås samman, och att reformen ska genomföras samtidigt i hela landet. Kristdemokraterna anser att en reform behövs för en mer jämlik vård, för smartare investeringar i kollektivtrafik och infrastruktur och för att Västmanland ska få en starkare röst i EU.

-Jag har också lämnat in en kompletterande skrivning om att KD Västmanland anser att reformen inte kan genomföras 2019. Det är viktigare att det blir bra än att det går fort, säger Malin Gabrielsson, oppositionsråd i Landstinget Västmanland.

Kristdemokraterna i Västmanland har sedan tidigare tagit ställning för en storregion innehållande Uppsala, Västmanland och Sörmland. Liksom att en eventuell regionalisering ska ske 2023.

Frågan ska under nästa år avgöras i riksdagen. Kristdemokraterna som parti är positivt till att genomföra en sammanslagning av landstingen. Samtidigt arbetar partiet för att sjukhusvården på sikt ska bli ett statligt ansvar.

KD ifrågasätter rutiner för tidsbokning på jourcentralen i Köping

IMG_2972

 

Malin praktiserade på akuten i Köping för ett par veckor sedan. Det resulterade i en interpellation. Följande pressmeddelande gick ut till media tidigare under dagen.

 

KD ifrågasätter rutiner för tidsbokning på jourcentralen i Köping

 

Landstingets organisation kring jourcentralen och akutmottagningen i Köping är krånglig att förstå och patienter söker därför ofta vård på fel ställe. Jourcentralen, som är öppen då vårdcentralerna har stängt, tar endast emot bokade patienter, vilket försvårar för den som kommer direkt till akuten.

 

  • Jag praktiserade ett kvällspass på akutmottagningen i Köping, och uppmärksammade då att jourcentralen endast tar emot i förväg bokade patienter. De som kommer oanmälda till akuten med symtom hemmahörande i primärvården, dvs på jourcentralen, får åka hem och boka tid via 1177 innan de är välkomna tillbaka på anvisad tid. Det är krångligt och jag vill veta varför, säger Malin Gabrielsson (KD).

 

Jourmottagningen som öppnade på Västmanlands Sjukhus Västerås våren 2016 har drop in- verksamhet.

 

  • Att ha olika system i Köping och Västerås förvirrar. Därför har jag frågat den styrande majoriteten varför inte jourcentralen i Köping har drop-in, så som det fungerar i Västerås. Jag vill också ha svar på vad de kommer att göra för att öka kunskapen bland invånarna om hur och var de ska söka vård på rätt nivå.

 

  • Rimligtvis borde det vara lika lätt för invånare som hör till Köpings sjukhus att besöka vården som det är för invånare som hör till Västerås, avslutar Malin Gabrielsson.