60-plusmässan

22-23 november kom 60-plusmässan till Västerås. Kristdemokraterna fanns givetvis på plats för att berätta om vår politik. Vi vill avskaffa pensionärsskatten, höja bostadstillägget och införa en äldreboendegaranti från 85 år.

Tack till alla medverkande!

#välfärdslöftet

Manifestation till stöd för polisfamiljen

Natten till lördag besköts en polismans hus i bostadsområdet Hagaberg i Västerås. Idag anordnades en manifestation till stöd för den drabbade familjen.
För Kristdemokraterna var det viktigt att finnas på plats och uttrycka vår sympati.

”Jag blev bestört, ledsen och arg när jag fick höra talas om detta fruktansvärda angrepp. Detta är inte bara ett fruktansvärt attentat mot en familj utan också mot vårt demokratiska samhälle”, säger Amanda Agestav (KD), kommunalråd i Västerås stad tillika distriktsordförande för Kristdemokraterna i Västmanlands län.

Se bilder från manifestationen på den här länken.

Framgångsrikt Västmanland på väg mot Uppsala

Den 20-22 oktober håller Kristdemokraterna riksting i Uppsala. Från Västmanland far en fjorton man stark delegation. Delegationen leds av Jesper Songer, 30, till vardags kommunpolitiker i Västerås.

”Det ska bli kul. Jag är stolt att leda en delegation med många engagerade KD-företrädare”, säger Songer.

En annan som kan känna sig stolt är Malin Gabrielsson, regionråd i opposition. Partistyrelsen har nämligen beslutat sig för att bifalla hennes motion om behovet av ändrat innehåll i barnsköterskeutbildningen.

”I takt med att vi räddar allt fler barn vid tidig födsel och från svåra sjukdomar ökar behovet av vård av sjuka barn och därmed behovet av kompetent och erfaren personal på området. Idag är det svårt att hitta specialistutbildade barnsjuksköterskor.”

En möjlig lösning på problemet är att införa en särskild påbyggnadsutbildning för vård av sjuka barn eller göra vissa kurser valbara inom nuvarande utbildning.

”Det är bra att Kristdemokraterna tar frågan på allvar. Nu får vi hoppas att rikstinget delar partistyrelsens bedömning”, avslutar Gabrielsson.

En annan som har motionerat är distriktsordförande Amanda Agestav. Hon tycker att det behövs en strategi för att motverka hederskultur och hedersrelaterad brottslighet. För henne är det en viktig principfråga.

”Vi får inte äventyra den jämställdhet som byggts upp i vårt land under många år genom att anpassa oss till unkna värderingar om att kvinnor ska styras av män. Vi ska stå upp för kvinnors frihet och rätt att delta på samma villkor.”

Kristdemokraterna i Västmanland kommer lobba hårt för att motionen blir bifallen.

Interpellation om barns väntetider för utredning angående dyslexi

 

5-8 % av befolkningen har funktionsnedsättningen dyslexi. Att ha tillgång till det skrivna språket har avgörande betydelse för hur barnet klarar skolans mål.

Region Västmanland har ansvaret för länets utveckling. Att fler barn klarar grundskolan är ett prioriterat område.

I en interpellation till regionfullmäktige från Kristdemokraterna efterfrågas en översikt i länet om barns väntetider och tillgång till utredning för dyslexi hos logoped. I Västmanland  är det skolan och därmed länets kommuner som ansvarar för utredningarna.

Dyslexifrågan har jag drivit i många år. Jag är tacksam att ha fått till att  vuxna personer nu har rätt till utredning i Västmanland. Det är dags att trycka på för förändring för barnen, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

Malin Gabrielsson ställer följande frågor till ansvarigt regionråd till kommande fullmäktige: Är majoriteten beredd att ta initiativ till en diskussion med länets kommuner om en länsövergripande översikt gällande tillgång till utredning för barn med frågeställningen dyslexi? Varför/ varför inte? Hur vanligt är det att västmanländska barn nyttjar valfrihetsvård inom området dyslexi?

Idag är det internationella dyslexidagen. Självklart passar det särskilt bra att lyfta den här frågan då, avslutar Malin Gabrielsson.

Ombudsman sökes till Västmanland


Är du intresserad av kommunikation och kampanjer?

Kristdemokraterna i Västmanland söker dig som vill arbeta med oss som ombudsman inför valet 2018.

Din huvudsakliga sysselsättning blir att organisera och genomföra kampanjaktiviteter runt om i Västmanland. Arbetet innebär också kommunikationsplanering av det politiska program som vi går till val på.

Du utgår från vårt centralt belägna kansli i Västerås men kommer arbeta i hela länet. Körkort är inte krav men önskemål.

Arbetstid 75-100% enligt ök.
Tillträde så snart som möjligt enligt ök.
Lön enligt avtal

Frågor ställer du till vår distriktsordförande Amanda Agestav 073-8552582
Din ansökan skickar du senast 12/9 till
amanda@kristdemokraterna.se

Vi utgår från att du delar de grundläggande kristdemokratiska värderingarna.

Även Västmanländska kvinnor flyttas runt för att föda barn

– När jag förra veckan under en dag besökte förlossningen fick jag klart för mig att det vi läst om förlossningsvården i Uppsala och Stockholm även gäller i Västmanland. Dvs att stängda vårdplatser på neonatalen gör att födande kvinnor skickas runt till andra sjukhus. Nu vill jag veta hur vanligt förekommande det här är i Västmanland. Därför ställer jag frågor i en interpellation till ansvarig politiker, som ska besvaras vid nästa fullmäktige, säger Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

När inte alla vårdplatser på neonatalavdelningen på barnkliniken i Västerås är öppna, får födande Västmanländska kvinnor skickas till andra sjukhus i sjukvårdsregionen, t ex Falun, Örebro, Eskilstuna eller Gävle.

Det gäller de förlossningar då man i förväg vet att barnet är i behov av särskild vård. Förlossningen behöver ske på samma sjukhus som barnet sedan ska vårdas. Det här är förlossningar som egentligen skulle kunnat ske i Västerås.

En anledning till att platser hålls stängda på neonatalavdelningen i Västerås, som hör till barnkliniken, skulle kunna vara brist på barnsjuksköterskor. En fråga där Kristdemokraterna i många år efterfrågat och föreslagit åtgärder.

– Det är i hela Sverige brist på såväl barnsjuksköterskor som undersköterskor med tillräcklig erfarenhet för att arbeta inom neonatalvården, men vi har goda möjligheter att lokalt göra något åt det. Tyvärr har barnsjukvården låg prioritet hos nuvarande politisk majoritet. Den viktigaste åtgärden är mer stabila utbildningsvillkor för barnsjuksköterskorna, men inte ens det har de rödgröna lyckats införa under de sju år de suttit vid makten, avslutar Malin Gabrielsson.

Elvägen – hett ämne

Det började som en idé hos Malin Gabrielsson efter ett partibesök i Gävle – med information om elvägen utanför Sandviken. Idén kopplades ihop med besked om att E 18 äntligen ska byggas om vid Köping samt ett statligt beslut om att elvägen ska utvecklas i Sverige.

Idén ledde sedan till ett förslag till Kristdemokraternas riksting, om att göra förberedande arbete för en elväg, då motorvägen vid Köping ändå byggs. För att på så vis samtidigt utveckla vägens funktionalitet och skapa ett hållbart transportsystem för framtiden.

Förslaget är undertecknat av Malin Gabrielsson och Mats Westerlund, Västmanland, Larry Söder, Halland, Lars-Axel Nordell, Örebro. Förslaget behandlas på Kristdemokraternas riksting i Uppsala i oktober.

– Under våren när jag på olika sätt presenterat våra tankar på att förbereda E 18 för att bli elväg har jag konstaterat att det finns ett väldigt mycket större intresse än jag först kunde ana, säger Malin Gabrielsson, regionråd i opposition. Helt uppenbart är det så att många väntar på vad nästa steg blir inom utvecklingen av elvägen.

Västmanland är starkt förknippat med export och har världsledande kompetens inom energi, automation och fordonsindustri. Grannlänet Örebro å sin sida profilerar sig inom logistik. E 18 är en viktig länk mellan dessa två tillväxtområden.

– Nyligen tecknades ett avtal mellan Sverige och Tyskland att gemensamt utveckla elvägen. Nu gäller det att vi från Västmanland, men även Örebro, sticker ut hakan och visar att vi vill vara med och utveckla Europas och världens framtida transportsystem. Ska Sverige göra en satsning på elvägen finns ingen mer lämplig plats och tid, avslutar Malin Gabrielsson.

Lars Adaktusson besökte syrianerna och Hallstahammar

Under måndagen 28 maj besökte EU-parlamentariker Lars Adaktusson Västmanland.

Besöket inleddes på jobbcentrum i Hallstahammar, tillsammans med Tommy Emterby. På jobbcentrum har de mycket goda resultat för att få de personer som står allra längst från arbetsmarknaden att hitta ett jobb.

På kvällen hölls en träff i det syrianska kulturcentret i Västerås. Lars Adaktusson berättade om sitt arbete för att uppmärksamma och lägga konkreta förslag när det gäller förföljelsen av kristna. Han berättade också om vad han hört och sett på sina resor i mellanöstern. Därefter lämnades stort utrymme för frågor.

Den tacksamhet och värme som visades från syrianerna var högst närvarande, liksom frustrationen över hur läget i världen ser ut.

Citat från kvällen:

”Tack för att du är här och berättar om en tragedi som händer idag. Inte för 100 år sen.” ”Tack för allt du gör för oss.”

Ny politisk sekreterare på regionen

 

Den här veckan börjar Gunilla Kuul Jonsson, Västerås, hos Kristdemokraterna, Region Västmanland som politisk sekreterare.

Gunilla om nya jobbet:

– Jag ser verkligen fram emot att få lära mig en ny bransch. Jag kommer kunna bidra med struktur och drivkraft för alla förslag som är på väg fram. Det känns roligt att få vara med och utveckla Kristdemokraternas politik i Västmanland inte minst inom mina hjärtefrågor som rör barn och familj.

 

Oacceptabla köer till BUP

Vid dagens regionstyrelse har Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition, begärt en redovisning av åtgärder för att komma till rätta med de långa väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin – BUP.

– Det är helt oacceptabelt att så många som hälften av barnen inte får vare sig fördjupad utredning eller behandling inom rimlig tid. Nu vill jag veta vad som krävs för att få ordning på situationen, säger Malin Gabrielsson.

– Jag vill också veta hur teambaserade utredningar, där fler professioner ingår, ska kunna erbjudas trots stora svårigheter med rekrytering.

I månadsrapporten mars 2017 för Region Västmanland framgår att andelen patienter som påbörjat sin behandling/ fördjupad utredning inom 30 dagar var 53 procent.

– Om Region Västmanland inte kan erbjuda barnen vård så måste det lösas på annat sätt. Det här handlar om barn där läget kan vara akut, säger Malin Gabrielsson.