Länet lagom ska vara stolt!

Malin Gabrielssons invigningstal på Kristdemokraternas Kommun och Landstingsdagar, Västerås 8-9 april, 2016

Länk för att titta på Invigningstalet

Välkomna allihop till Västmanland!

Senast vi sågs hade vi riksting. Hur många av er var här då? Kul att ni är tillbaka! Då hade vi det så bra att det sas att alla riksting borde vara här – det vore väl nåt!

Jag är landstingspolitiker och tillhör oppositionen. Det betyder att jag inte styr på pappret – ännu. Men däremot är jag med och styr Landstinget Västmanland i praktiken – för det kan man – även i opposition.

Jag har frågat runt lite vad jag borde berätta för er om Västmanland. Då fick jag lite blygsamma svar från Västmanlänningar som gillar att vara lagom. Men jag vet inte jag: 20-faldiga vinnare av bandy SM, en kanal med 26 slussar, nobelpris i litteratur, 850 sjöar, världsledande inom energi, platsen för Sveriges första riksdag, världsledande inom ändtarmscancerkirurgi, så många gruvor att de inte går att räkna, vinnare i schlager EM, Sveriges bästa stroke-vård och här skrevs nationalsången.

Jag tycker att Västmanland sticker ut! I själva verket är det inte mycket som skulle fungera i världen utan den kunskap inom energi och teknik som finns här. Länet lagom ska vara stolt över viktiga bidrag till hela världens välfärd tycker jag.

Och vem vill vara utan vår kunskap om energi och elektricitet? Ingen. Det är antagligen därför storregion-förslaget innehåller många fler län och kommuner än vi från början hade på vår önskelista. Vårt förslag innehöll CDU – det hör ni ju själva hur bra för Sverige – CDU. Vi får se hur det går – men Västerås blir nog residensstad i alla fall, tror ni inte!?

För ett år sedan valdes Ebba Busch Thor till ny partiledare. Då var jag fortfarande helt slut efter super-val-året 2014. Till min förskräckelse hörde jag henne uppmana oss till att jobba ännu hårdare. Jag tänkte omöjligt, det går inte.

Men det gjorde det faktiskt. Och det har gett resultat. Kristdemokraterna har i Västmanland det senaste året varit med och påverkat och synts på många fler sätt än tidigare – så tack Ebba för den sporren och utmaningen.

Men sen var Ebba här igen – i vintras – och nu räckte det inte längre med att jobba hårdare nu skulle vi också vara modigare och ge oss ut i hetluften – Kristdemokraterna ska kunna lämna svar på de svåraste frågorna. Frågor som människor just nu bryr sig om. Helst skulle vi få våra motståndare att rasa sa Ebba – i mitt fall är det alltså socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister.

Jag gick hem och tyckte synd om mig själv några timmar. Vad skulle jag nu göra? Finns det frågor som Kristdemokraterna inte lämnat svar på? Riktigt svåra frågor som majoriteten inte vågat ta i? Svaret fanns bland våra vallöften; hyrläkarna. Här finns fler svar att ge.

Det finns ingen annan sjukvårdsfråga där invånarna just nu har så mycket åsikter och är så upprörda. Men den svåraste av svåra frågor när det gäller hyrläkarna finns inom psykiatrin. Den nöten är så svår att knäcka att den endast kan lösas genom att gå tillbaka till människovärdet.

Hur många gånger tycker du, att en patient ska gå till vården i sitt sköraste tillstånd, och berätta sin innersta hemlighet? Är det rimligt att behöva göra det gång på gång inför olika personer?

Jag kan inte acceptera att det ser ut som det gör. Att minska antalet hyrläkare inom psykiatrin kommer kräva svåra avväganden där läget kanske tillfälligt blir ännu sämre för både personal och patienter. Men vad är alternativet? Att fortsätta som vi har det nu och se läget försämras ytterligare? Det är inte ett alternativ för mig och Kristdemokraterna i Västmanland!

Som ni vet pågår ett arbete inom SKL där landstingen gemensamt ska försöka fasa ut användandet av bemanningsföretag inom just psykiatrin. Jag hoppas verkligen att vi kan göra det tillsammans – även om det blir svårt.

Sen tror jag det kommer krävas lagändringar både vad gäller psykiatrin och primärvården när det gäller bemanningsföretag – men den bollen skickar jag till kristdemokraterna i riksdagen.

Nu ska vi snart lyssna på Ebba igen och jag ser fram emot ytterligare utmaningar!
Jag hoppas ni alla får med er gott om energi från de här dagarna i Västerås för att bli modiga nog att tillsammans ge er på de allra svåraste och viktigaste frågorna inom ert område!

Återigen varmt välkomna till Västmanland!

KoL

Rödgrönas beslut hotar Bergslagsjukhusets framtid

SONY DSC

Helena Hagberg (L), Malin Gabrielsson (KD), Birgitta Andersson (C), Tomas Högström (M)

Den röda majoriteten vill återta driften av Bergslagssjukhuset till landstingets egen regi, det meddelar man i Fagersta-Posten via landstingsrådet Kennet Östberg (S).

– Beslutet är beklagligt och äventyrar dessutom, som vi ser det, hela Bergslagsjukhusets framtid, säger landstingsalliansens gruppledare Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Bergslagsjukhuset har drivits på entreprenad av Mitt Hjärta sedan 2010. Landstinget hade då stora problem med att driva sjukhuset såväl vad gäller ekonomi, personal och inte minst ur ett medborgarperspektiv. Missnöjet i de norra länsdelarna var även då stort över vad sjukhuset levererade.

– Östberg säger sig vara i behov av att sätta ner foten och tror samtidigt att Landstinget Västmanland på ett bättre sätt kan lösa utmaningarna kring kompetensförsörjningen på sjukhuset än en privat aktör, har landstingsrådet förträngt det rekryteringsbehov och problem med kompetensförsörjningen som finns inom landstingets egna verksamheter, frågar sig Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) för landstingsalliansen.

– Den växande andel hyrpersonal, antalet stängda vårdplatser och uppskjutna operationer som är dagens verklighet på landstingets egna sjukhus i Köping, Sala och Västerås borde vara väckarklocka nog för Östberg om att inte heller landstinget lyckas med kompetensförsörjningen fullt ut, menar Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

 

 

 

 

Välbesökt årsmöte för länet

På lördagen samlades ett 50-tal Kristdemokrater från Västmanland för partidistrikts-årsmöte. Platsen var statshuset i Västerås.

Marcus Jonsson, chefredaktör på tidningen Poletik, inledde med en djupdykning i de kristna värderingarnas betydelse för partiet och för världen.

Valberedningen presenterade ett delvis nytt presidium som valdes med enighet. Börje Hultin fortsätter som ordförande. Till ny vice ordförande valdes Malin Gabrielsson.

Börje Hultin och Malin Gabrielsson

Börje Hultin och Malin Gabrielsson

-Jag ser fram emot att få en mer aktiv roll i partidistriktsstyrelsen och hoppas att jag kan bidra till att Kristdemokraterna ger tydliga svar i de frågor som är viktiga för Västmanlänningarna, säger Malin.

 

Sture Torseng lämnade över ordförandeklubban för seniorerna

IMG_1101

26 februari gick Västmanlands KD seniorers årsmöte av stapeln. Platsen var Gideonsbergskyrkan i Västerås. Det bjöds på härligt hembakat kaffebröd och gemenskap med många skratt.

Malin Gabrielsson, oppositionsråd Landstinget Västmanland, var inbjuden som talare och för att hålla i mötets ordförandeskap.

Vet ni vad en ”youtuber” är? Det var Malins inledande fråga. De flesta visste inte att det är en kändis på Youtube. Malin fortsatte med att berätta om hennes nystartade blogg som förhoppningsvis ska leda till att fler i länet får en inblick i en landstingspolitikers vardag. Landstingsgruppen finns även på Facebook och Instagram.

Sture Torseng tackade för sig och lämnade över ordförandeskapet för länets seniorer till Börje Hultin.

IMG_1100

IMG_1098 IMG_1097

Gemensamt möte i Kungsör

 

IMG_1066

IMG_1059

I måndags var Malin i Kungsör på den gemensamma starten för årsmötena för föreningarna i Köping, Arboga och Kungsör.

Malin inledde mötet med att berätta lite om sin uppväxt i Uppsala och varför hon valt Kristdemokraterna framför andra partier. Malin hade också ett budskap till medlemmarna och det var samma budskap som Ebba Busch Thor hade med sig veckan innan till Västmanlands medlemmar.

Nämligen det att kristdemokraterna behöver ge svar på de frågor som är relevanta och aktuella. Kristdemokrater behöver också bli modigare och inte vara rädda för att ta debatten när det hettar till. Kristdemokraterna är ett eget parti, med egna åsikter och vi tycker inte exakt som alla andra partier, det måste vi tydligt visa och stå för.

IMG_1061

Några frågor Malin särskilt lyfte fram, där vi tagit tydlig ställning den senaste tiden, är förslaget om att på akutmottagningar införa fast bemanning med läkare specialiserade i akutvård, samt att fasa ut hyrläkarna i primärvården.

Det blev en trevlig och intressant kväll med bra diskussioner!

IMG_1054

 

Motionen ansågs besvarad men var den det?

 

O två veckor är det Landstingsfullmäktige och då kommer Malins motion (som förvånade nog ansågs vara besvarad) behandlas.

Motionen ser ut såhär:

MOTION

Inför gemensam modell för specialistutbildning av sjuksköterskor

I Västmanland råder, som hos flera andra landsting, brist på vissa specialistutbildade sjuksköterskor. Den senaste tiden har bristen bl a lett till stängning av BUP på helger, mycket ansträngd personalsituation på akuten, inställda operationer och stängda vårdplatser. Andelen sjuksköterskor med specialistutbildning inom hälso- och sjukvården minskar. Detta beror enligt Socialstyrelsen på: svaga ekonomiska incitament för vidareutbildning, arbetsuppgifterna blir fortsatt desamma efter utbildningen samt att lokala vidareutbildningar har prioriterats framför utbildningar som leder till en skyddad specialistbeteckning.

Landstinget Västmanland har sedan några år tillbaka försökt att råda bot på bristen av specialistsjuksköterskor med sk omställningsmedel. Här prioriteras specialistutbildning inom medicin/kirurgi, psykiatri, strålbehandlingsutbildning och barn. Det finns inom ramen för dessa omställningsmedel två olika ersättningsformer för den anställde. Det finns sedan ytterligare varianter av överenskommelser för den som vill vidareutbilda sig, både vad gäller utbildning inom de skyddade specialistbeteckningarna och andra specifika medicinska områden.

Kristdemokraterna anser att det ska vara en gemensam modell som gäller i hela Landstinget Västmanland för utbildning inom de skyddade specialistbeteckningarna. Modellen kan med fördel även innefatta riktlinjer avseende kommande arbetsuppgifter och lön så att de nyutbildade specialistsjuksköterskornas kompetens förvaltas på bästa sätt.

Utifrån ett samhällsekonomiskt och arbetsgivarperspektiv är det väsentligt att det är strategiska bedömningar som avgör inom vilka specialiteter fler behöver utbildas. Utifrån ett kvalitetsperspektiv är det också viktigt att skapa incitament som stimulerar till utbildning inom de skyddade specialistbeteckningarna.

Vårdförbundet föreslår en modell de kallar Akademisk specialistutbildning för sjuksköterskor, AST. I deras modell inrättas utbildningsanställningar med kollektivavtal där studier kombineras med arbete. Enligt Vårdförbundet ger detta goda villkor för den studerande och tillför kunskap till vården under utbildningen. Flera landsting har nu infört Vårdförbundets modell helt eller delvis, senast Värmland.

Det är rimligt att sjuksköterskornas arbetsgivare strävar mot att likrikta villkoren kring utbildningen av specialistsjuksköterskor, då få i framtiden kommer arbeta hela sitt verksamma liv hos en och samma arbetsgivare.

Kristdemokraterna föreslår att

  • en gemensam modell för specialistutbildning av sjuksköterskor införs hos Landstinget Västmanland.

Du vet väl att du kan följa debatten live HÄR 

Familjecentraler, näringslivet och civilsamhället – framgångsnycklar för lyckad integration

2b

Just nu pågår en intensiv diskussion i länet om hur det extra statsbidraget för flyktingströmmen ska användas. För Västmanland handlar det totalt om 345 miljoner kronor, till landstinget och kommunerna. Det är mycket pengar – men det gäller att tänka strategiskt.

Det råder delade meningar om hur väl samarbetet mellan landstinget och länets kommuner fungerar. Ibland går det bra, och ibland inte alls. Kristdemokraterna anser att när det kommer till flyktingfrågan behöver vi se till hela länets bästa också – inte bara var för sig. På så vis kan vi använda statsbidraget mer kraftfullt och få mer  för pengarna.

Som ett sätt att snabba på integrationsprocessen för nyanlända föreslår Kristdemokraterna, att länet utav det extra statsbidraget, gemensamt satsar på familjecentralerna. En familjecentral består av landstingets mödra- och barnhälsovård samt kommunens öppen förskola och socialtjänst – allt i samma lokaler. På öppna förskolan tränas språket i dialog med andra barn och föräldrar, vilket är en förutsättning för integration. Föräldrainformation om t ex amning och kostvanor kan ges samtidigt som barnen leker. Här går att finna många samordningsvinster! Familjecentralerna är en naturlig plats för kvinnor att träffas. Att nå kvinnorna är många gånger nyckeln till en lyckad integration. Särskild kraft bör därför läggas på att stärka kvinnorna.

Vi är alla angelägna om att de nya invånarna snabbt ska komma ut i arbete. Det är främst näringslivet som kommer anställa dessa. Hur ser länets företagare på situationen? Vad krävs och på vilka sätt är de villiga att bidra? Region Skåne satsar på mikrolån till invandrade kvinnor som vill starta eget. I Danmark finns ett mentorsnärverk där människor med specifika yrken matchas mot invandrade människor med intresse för samma yrke. Vad kan vi åstadkomma i Västmanland?

Avslutningsvis behöver vi ta bättre vara på civilsamhällets kraft. Kraften i människors vilja att hjälpa har många gånger förvånat det offentliga. Det är nödvändigt att söka stöd och samarbete med civilsamhället. Det offentliga kommer inte klara utmaningen själv! Bygg därför en plan för hur samarbetet med civilsamhället kan se ut. Det är bättre att göra en gemensam plan för länet än att 11 olika organisationer ska komma fram till 11 olika lösningar.

För oss som är politiker idag är det här antagligen en av de svåraste utmaningar vi kommer ställas inför. Endast genom nya samarbeten och andra vägval kommer vi klara detta på ett bättre sätt än tidigare.

Malin Gabrielsson
Oppositionsråd (KD)

Studiebesök på Bäckbyskolan

 

12507508_10201489854285915_6002709844754098504_n

Tillsammans med Annika Eclund från riksdagen och Malin Gabrielsson från Landstinget besökte Jesper Songer igår Bäckbyskolan i Västerås för att höra om ett projekt som Reacta driver kallat ”Ungas Makt och Hälsa” där eleverna får stöd för att starta hälsoråd i skolorna. Eleverna får själva bestämma vilka aktiviteter de vill göra och hur de vill använda det ekonomiska bidraget de får av Reacta. Vi tycker det är viktigt att barn i skolålder själva får känna hur det är att bedriva en förening och styrelse.

På bäckbyskolan hade eleverna renoverat upp ett atrium i skolan med grill och blomsterarrangemang, samt startar en välkomstgrupp med olika aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn. Bäckbyskolan är en av fyra pilotskolor i Sverige som får testa på detta. Skolan ansökte själva efter en utbildning om att få vara med. Projektet bedrivas med stödpengar från Arvsfonden.

”Tack Annika Eclund för att du kom och tog med lite Västmanländska tankar till riksdagen kring skola och barn och ungas hälsa. Samt stort tack till personalen och eleverna på Bäckbyskolan för att ni tog er tid att träffa oss!”
/Jesper Songer

Läs mer om projektet på http://www.reacta.se/index.php/om-reacta/unga-makt-och-halsa

Ny motion om utfasning av hyrläkarsystemet

 

 

Förra veckan publicerade Sala Allehanda och Fagerstaposten en debattartikel vi skrivit i samband med att en motion om hyrläkare lämnades in till landstinget veckan innan det. Här kan du läsa den.

Dags att planera för den ordinarie läkarens återkomst

Det absolut vanligaste önskemålet från patienter är att de vill träffa en och samma läkare då de söker vård på sin vårdcentral. Idag träffar de ofta olika. Det är dåligt, både för patienten som känner sig otrygg och den övriga vårdkedjan som riskerar onödiga kostnader och tidsförluster. De försök som hittills gjorts för att säkra patienters rätt till kontinuerlig vård har inte varit tillräckligt kraftfulla!

Men är det inte bättre att få träffa en hyrläkare än att inte få träffa någon läkare alls? Jo, visst är det det, men planen för framtiden måste ändå vara att majoriteten av läkarna på vårdcentralerna ska ha en fast anställning. Det behövs för patientsäkerheten och för den viktiga kontinuiteten. Arbetsmiljö och verksamhetsutveckling är också områden som drabbas negativt av allt för många hyrläkare.

Varför är de rödgröna så ovilliga att vidta de åtgärder som krävs för att vända trenden med hyrläkare på vårdcentralerna? Just nu är trenden att de blir fler för varje år.

Genom metodisk planering och samarbete över hela vårdkedjan, kanske också med andra landsting, går det att på sikt fasa ut det kortsiktiga systemet med hyrläkare, till förmån för ett mer långsiktigt och patientsäkert system med ordinarie läkare. För det krävs en plan. Det är dags att börja arbeta på den planen nu!

/Malin Gabrielsson

I den inlämnade motionen föreslår Kristdemokraterna att landstingsstyrelsen får i uppdrag:

  • att snarast införa rutiner som leder till stärkt patientsäkerhet trots nyttjande av hyrläkare i primärvården.
  • att utarbeta en plan för att fasa ut användandet av hyrläkare i primärvården.

Idag blev vi kontaktade av Södermanland som är inne på att lämna in en liknande motion!

Nu ser vi med spänning fram mot svaret från majoriteten…

Helena Köhl pol sek

 

 

Nyheter från Landstingshuset

 

Då var ”vårteminen” igång officiellt. Ledigheter är över och skolorna har dragit igång. Vi här i Landstingshuset kör så det ryker redan från början, och årets första motion diariefördes redan 7 dagar in på det nya året. ”High five” på den!

Fasa ut hyrläkare i primärvården är rubriken.

Eftersom en stor andel hyrläkare leder till brister i såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö anser Kristdemokraterna i Landstinget att nuvarande hyrläkarsystem på sikt måste upphöra.

Jag har väntat på en plan från de rödgröna – men den lyser med sin frånvaro, menar Malin Gabrielsson i ett pressmeddelande.

Det går att vända trenden. Region Jönköping har under flera år arbetat systematiskt och de kommer under 2016 fasa ut hyrläkarna. Det vore önskvärt att göra på liknande sätt i Västmanland. Det kommer förstås att ta tid, så något behöver även göras på kort sikt för att våra patienter ska få den kontinuitet och trygga vård de har rätt till.

I övrigt har också Malins nämndinitiativ angående patienters rätt till information om vårdval debatterats flitigt i pressen den gångna veckan. Återstår att se vad majoriteten kommer att göra åt dessa förslag:

-att personalen snarast och på olika sätt ges ytterligare information om patientlagen och så de på ett enklare sätt kan uppfylla sin informationsskyldighet.

-att www.ltv.se snarast uppdateras med lättillgängliga uppgifter om hur patienter kan välja annan vårdgivare

Trevlig vecka!

Helena Köhl pol sek