Kristdemokraterna vill bredda kvinnors arbetsmarknad

Ki Andersson och Malin Gabrielsson

Ki Andersson och Malin Gabrielsson

Utifrån inbjudan från Svenskt Näringsliv har Malin Gabrielsson (KD), oppositionsråd Landstinget Västmanland, idag i Surahammar besökt, Ki Andersson, VD och förskolechef, Förskolan Ekot.

– En prioriterad fråga för Kristdemokraterna i Västmanland är hur vi ska bredda kvinnors arbetsmarknad i länet och hur vi ska öka kvinnors företagande, säger Malin Gabrielsson. Det är viktigt för vårt läns utveckling och för att kvinnor och män ska få mer jämlika villkor på arbetsmarknaden.

Nyligen har siffror för företagsamheten i landet presenterats av Svenskt Näringsliv. Västmanland är bland de sämsta länen i landet vad gäller företagande. Sämst resultat vad gäller kvinnors företagande i länet har Surahammar och Fagersta. Positivt är att kvinnors nyföretagsamhet har ökat i länet.

– I samtalet med Ki Andersson, har jag återigen fått bekräftat att våra attityder som politiker och medborgare gentemot företagsamma personer har stor betydelse för företagsamheten i länet. När någon vill och vågar behöver vi mer än idag lyssna och stödja istället för att ifrågasätta. Här har vi som västmanlänningar en resa att göra i synnerhet när det gäller de branscher som kvinnor ofta verkar inom – vård, omsorg och skola, avslutar Malin Gabrielsson.

 

26 motioner inlämnade

Nu är 26 motioner inlämnade till Kristdemokraterna. Samtliga motioner blev behandlade på stämman i Köping den 14 mars.

Här är hela listan på motioner.

Bifall Se över LSS kostnadsutjämningssystemet
Bifall Inga betyg i årskurs 4
Bifall Förenkla/lätta sekretessen mellan socialtjänst och…
Bifall Särskilt boende för äldre med missbruksproblematik…
Bifall Verka för en bättre och solidarisk integrationspol…
Bifall Svenskar som deltar i terrorgrupper ska ses som kr…
Bifall Hör upp – det behövs fler audionomer.
Bifall Arbetssökande behöver fortsatt stöd för att starta…
Lämnar vidare utan eget ställningstagande Förstärk cabotageregler  och möjligheten till rege…
Bifall Inför krav på anständig ersättning till personer m…
Bifall Råd och stöd enligt LSS
Bifall Säkerställ Merkostnadsprincipen
Bifall Erkänn Jerusalem som Israels huvudstad
Bifall Utred möjligheten att frånta medborgarskap eller p…
Bifall Stoppa den okritiska miljonrullningen till palesti…
Bifall Bolånetak vid ny skuld
Bifall Ett land – ett journalsystem
Bifall Inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor
Avslag Kristdemokraterna ska ställa sig bakom rätten till…
Bifall Ta vara på människans resurser
Till partifullmäktige Rör inte våra medlemsavgifter!
Lämnar vidare utan eget ställningstagande Segra eller DÖ
Lämnar vidare utan eget ställningstagande Konkurrensen i finanssektorn läs banksektorn måste…
Bifall Lyft fram Kristdemokraternas miljöpolitik
Bifall Gör det möjligt att låna via CSN till körkort

Audionomer saknas

Nyligen besökte kristdemokraterna öron-näsa-hals kliniken i Västerås. Där berättades om de svårigheter som finns för barn med hörselnedsättning i den vanliga skolmiljön, framför allt buller. Det är därför troligt att de uppgifter som Specialpedagogiska Skolmyndigheten och hörselvården vid Karolinska Universitetsjukhuset nyligen presenterat, om bister i skolmiljön för barn med hörselnedsättning, gäller även i Västmanland.
– Det här är ytterligare ett exempel på område där landstinget har specialkunskaper som på något vis behöver förmedlas till skolan. Audionomer har en nyckelroll och de är tyvärr en bristvara. Därför har jag tillsammans med kristdemokraternas seniorförbund i en motion till hösten riksting i Västerås, föreslagit att antalet högskoleplatser på audionomprogrammet ska utökas, säger Malin Gabrielsson, oppositionsråd Landstinget Västmanland.

Börje Hultin ny ordförande i Västmanland

Under lördagen samlades länets kristdemokrater i Köping för årsstämma. På dagordningen stod val av ny distriktsordförande och styrelse samt behandling av motioner till årets riksting. Totalt 27 st motioner hade lämnats in inom vitt skilda områden så som socialtjänst, skola, vård, utrikespolitik, näringslivsfrågor och integration. Motionerna lämnas nu till partistyrelsen för behandling och debatteras sedan under Rikstinget i Västerås 8-11 oktober.

Till ny ordförande i distriktsstyrelsen valdes Börje Hultin, Västerås. Till vice ordförande valdes Monna Ridderström, Hallstahammar.

-Jag ser det som min främsta uppgift att stärka organisationen och få fler aktiva medlemmar. Vi behöver vara många fler som arbetar med att sprida och verka för kristdemokraternas idéer, säger Börje Hultin.

Monna Ridderström, Börje Hultin

Monna Ridderström, Börje Hultin

Gör gemensam sak kring läs- och skrivsvårigheter

Ulrika Ekman, ordf FMLS Västerås, Malin Gabrielsson (KD)

Ulrika Ekman, ordf FMLS Västerås, Malin Gabrielsson (KD)

Vid måndagskvällens årsmöte för Dyslexiförbundet FMLS presenterade Malin Gabrielsson, oppositionsråd Landstinget Västmanland, kristdemokraternas senaste förslag för att höja länets skolresultat.

-Vi tycker det är dags att ta nästa steg för att stärka barn och unga med läs- och skrivsvårigheter. Vi har därför lämnat förslag till Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) om ett länsövergripande arbete runt just läs- och skrivsvårigheter.

– Att fler klarar skolan i Västmanland har avgörande betydelse för vårt läns utveckling och invånarnas hälsa. Vi behöver därför lösa uppgiften gemensamt mellan kommuner, landstinget, högskola och olika huvudmän för skolan, säger Malin Gabrielsson.

Dags för vårstämma den 14 mars

Välkommen på vårstämma lördagen den 14 mars 2015 för Kristdemokraterna i Västmanland län. Alla medlemmar är välkomna!

Tid: Lördagen den 14 mars 2015 Plats: Tunadalskyrkan, Björkvägen 1 i Köping

Pris: 200 kronor per stämmodeltagare. Kostnaden faktureras lokalavdelningen där medlemmen är registrerad.

Anmälan: sänds till Ana Echeverria så snart som möjligt och senast den 10 mars. ana.echeverria@kristdemokraterna.se eller ring 021-12 13 10. Anmälan krävs för att få lunch och fika. För att kunna beräkna beställning av kaffe och lunch behöver vi din anmälan senast den 10 mars. Meddela även allergier tack!

Dagen börjar redan klockan 09.30 med kaffe och smörgås. Sedan väntar en dag av spännande stämmoförhandlingar med bland annat val av styrelse, ombud och motionshantering inför höstens riksting. Vi kommer även att få lyssna till KDU’s ordförande Sara Skyttedal som kommer inspirera oss. Det blir en fullspäckad och spännande dag.

Varmt välkomna! Distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Västmanland län.

Västmanland ställer sig enigt bakom Ebba Busch Thor

Distriktsstyrelsen har idag skickat in den slutliga nomineringen till valberedningen. Samtliga ledamöter, ersättare och adjungerade i styrelsen har fått en möjlighet att uttala sitt stöd för kandidaterna. Styrelsen har gett sitt stöd för Ebba Busch Thor. En adjungerad har gett sitt stöd till Jakob Forssmed. Därigenom ställer sig Kristdemokraterna i Västmanland bakom Ebba Busch Thor i valet till ny partiordförande för Kristdemokraterna.

ebba-busch-thor1

 

 

Möt nästa partiledare för Kristdemokraterna!

Välkommen alla medlemmar i KD Västmanland. Och andra intresserad också förstås

Välkommen att träffa våra fyra toppkandidater till Partiledarposten.

På tisdag den 24/2 kl 19-21 har du möjlighet att lyssna till och ställa frågor till Acko Ankarberg-Johansson, Jakob Forssmed, Ebba Busch Thor och Penilla Gunther

Var? Intiman, Sigurdsgatan 16 (bakom tingsrätten)
När? 24/2 kl 19.00-21.00

Fika finns till självkostnadspris.

Det går jättebra att maila in frågor innan tisdag. Du gör det då till joakim.widell@kristdemokraterna.se

Varmt välkommen!!

KD Västmanland nominerar Ebba och Jakob till delat partiledarskap

Distriktsstyrelsen Västmanland har i kväll beslutat att föreslå ett delat ledarskap mellan Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed. Vi ser att dessa två personer, som har en tydlig förankring i kristdemokratisk politik och ideologi kan stödja och komplettera varandra. Vi menar att det blir ett starkare ledarskap som gynnar Kristdemokraterna. Vi vill ha ett modernt ledarskap och vet att två är starkare än en.

Vi överlåter till valberedningen att utforma detaljerna kring ett hållbart ledarskap som gynnar partiet, politiskt och organisationsmässigt.
Distriktet Kristdemokraterna i Västmanland ser att Ebbas styrkor är att hon är en vass debattör, medial, tydlig, väl påläst, etablerad. Jakob är stabil, kunnig, är en van förhandlare och har lång erfarenhet av regeringsarbete genom sitt arbete på samordningskansliet.
Till partistyrelsen nomineras följande personer utan inbördes rangordning.
Lars Adaktusson
Stefan Attefall
Caroline Szyber
David Lega
Lars Thunberg
Maria Lindelöf
Andreas Carlson
Magnus Oscarsson
Anders Sellström
Monna Ridderström
Emma Henriksson
Malin Gabrielsson
Amanda Agestav
Acko Ankarberg
Robert Halef
Sofia Modig
Ella Bohlin
Monica Selin
Tommy Emterby
Roland Utbult
Penilla Gunther
Mikael Anefur
Ofelia Nemazova
Peter Kullgren
För mer information: kontakta distriktsordförande Maria Lindelöf på 0732-45 87 40