Familjecentraler, näringslivet och civilsamhället – framgångsnycklar för lyckad integration

2b

Just nu pågår en intensiv diskussion i länet om hur det extra statsbidraget för flyktingströmmen ska användas. För Västmanland handlar det totalt om 345 miljoner kronor, till landstinget och kommunerna. Det är mycket pengar – men det gäller att tänka strategiskt.

Det råder delade meningar om hur väl samarbetet mellan landstinget och länets kommuner fungerar. Ibland går det bra, och ibland inte alls. Kristdemokraterna anser att när det kommer till flyktingfrågan behöver vi se till hela länets bästa också – inte bara var för sig. På så vis kan vi använda statsbidraget mer kraftfullt och få mer  för pengarna.

Som ett sätt att snabba på integrationsprocessen för nyanlända föreslår Kristdemokraterna, att länet utav det extra statsbidraget, gemensamt satsar på familjecentralerna. En familjecentral består av landstingets mödra- och barnhälsovård samt kommunens öppen förskola och socialtjänst – allt i samma lokaler. På öppna förskolan tränas språket i dialog med andra barn och föräldrar, vilket är en förutsättning för integration. Föräldrainformation om t ex amning och kostvanor kan ges samtidigt som barnen leker. Här går att finna många samordningsvinster! Familjecentralerna är en naturlig plats för kvinnor att träffas. Att nå kvinnorna är många gånger nyckeln till en lyckad integration. Särskild kraft bör därför läggas på att stärka kvinnorna.

Vi är alla angelägna om att de nya invånarna snabbt ska komma ut i arbete. Det är främst näringslivet som kommer anställa dessa. Hur ser länets företagare på situationen? Vad krävs och på vilka sätt är de villiga att bidra? Region Skåne satsar på mikrolån till invandrade kvinnor som vill starta eget. I Danmark finns ett mentorsnärverk där människor med specifika yrken matchas mot invandrade människor med intresse för samma yrke. Vad kan vi åstadkomma i Västmanland?

Avslutningsvis behöver vi ta bättre vara på civilsamhällets kraft. Kraften i människors vilja att hjälpa har många gånger förvånat det offentliga. Det är nödvändigt att söka stöd och samarbete med civilsamhället. Det offentliga kommer inte klara utmaningen själv! Bygg därför en plan för hur samarbetet med civilsamhället kan se ut. Det är bättre att göra en gemensam plan för länet än att 11 olika organisationer ska komma fram till 11 olika lösningar.

För oss som är politiker idag är det här antagligen en av de svåraste utmaningar vi kommer ställas inför. Endast genom nya samarbeten och andra vägval kommer vi klara detta på ett bättre sätt än tidigare.

Malin Gabrielsson
Oppositionsråd (KD)

Studiebesök på Bäckbyskolan

 

12507508_10201489854285915_6002709844754098504_n

Tillsammans med Annika Eclund från riksdagen och Malin Gabrielsson från Landstinget besökte Jesper Songer igår Bäckbyskolan i Västerås för att höra om ett projekt som Reacta driver kallat ”Ungas Makt och Hälsa” där eleverna får stöd för att starta hälsoråd i skolorna. Eleverna får själva bestämma vilka aktiviteter de vill göra och hur de vill använda det ekonomiska bidraget de får av Reacta. Vi tycker det är viktigt att barn i skolålder själva får känna hur det är att bedriva en förening och styrelse.

På bäckbyskolan hade eleverna renoverat upp ett atrium i skolan med grill och blomsterarrangemang, samt startar en välkomstgrupp med olika aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn. Bäckbyskolan är en av fyra pilotskolor i Sverige som får testa på detta. Skolan ansökte själva efter en utbildning om att få vara med. Projektet bedrivas med stödpengar från Arvsfonden.

”Tack Annika Eclund för att du kom och tog med lite Västmanländska tankar till riksdagen kring skola och barn och ungas hälsa. Samt stort tack till personalen och eleverna på Bäckbyskolan för att ni tog er tid att träffa oss!”
/Jesper Songer

Läs mer om projektet på http://www.reacta.se/index.php/om-reacta/unga-makt-och-halsa

Ny motion om utfasning av hyrläkarsystemet

 

 

Förra veckan publicerade Sala Allehanda och Fagerstaposten en debattartikel vi skrivit i samband med att en motion om hyrläkare lämnades in till landstinget veckan innan det. Här kan du läsa den.

Dags att planera för den ordinarie läkarens återkomst

Det absolut vanligaste önskemålet från patienter är att de vill träffa en och samma läkare då de söker vård på sin vårdcentral. Idag träffar de ofta olika. Det är dåligt, både för patienten som känner sig otrygg och den övriga vårdkedjan som riskerar onödiga kostnader och tidsförluster. De försök som hittills gjorts för att säkra patienters rätt till kontinuerlig vård har inte varit tillräckligt kraftfulla!

Men är det inte bättre att få träffa en hyrläkare än att inte få träffa någon läkare alls? Jo, visst är det det, men planen för framtiden måste ändå vara att majoriteten av läkarna på vårdcentralerna ska ha en fast anställning. Det behövs för patientsäkerheten och för den viktiga kontinuiteten. Arbetsmiljö och verksamhetsutveckling är också områden som drabbas negativt av allt för många hyrläkare.

Varför är de rödgröna så ovilliga att vidta de åtgärder som krävs för att vända trenden med hyrläkare på vårdcentralerna? Just nu är trenden att de blir fler för varje år.

Genom metodisk planering och samarbete över hela vårdkedjan, kanske också med andra landsting, går det att på sikt fasa ut det kortsiktiga systemet med hyrläkare, till förmån för ett mer långsiktigt och patientsäkert system med ordinarie läkare. För det krävs en plan. Det är dags att börja arbeta på den planen nu!

/Malin Gabrielsson

I den inlämnade motionen föreslår Kristdemokraterna att landstingsstyrelsen får i uppdrag:

  • att snarast införa rutiner som leder till stärkt patientsäkerhet trots nyttjande av hyrläkare i primärvården.
  • att utarbeta en plan för att fasa ut användandet av hyrläkare i primärvården.

Idag blev vi kontaktade av Södermanland som är inne på att lämna in en liknande motion!

Nu ser vi med spänning fram mot svaret från majoriteten…

Helena Köhl pol sek

 

 

Nyheter från Landstingshuset

 

Då var ”vårteminen” igång officiellt. Ledigheter är över och skolorna har dragit igång. Vi här i Landstingshuset kör så det ryker redan från början, och årets första motion diariefördes redan 7 dagar in på det nya året. ”High five” på den!

Fasa ut hyrläkare i primärvården är rubriken.

Eftersom en stor andel hyrläkare leder till brister i såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö anser Kristdemokraterna i Landstinget att nuvarande hyrläkarsystem på sikt måste upphöra.

Jag har väntat på en plan från de rödgröna – men den lyser med sin frånvaro, menar Malin Gabrielsson i ett pressmeddelande.

Det går att vända trenden. Region Jönköping har under flera år arbetat systematiskt och de kommer under 2016 fasa ut hyrläkarna. Det vore önskvärt att göra på liknande sätt i Västmanland. Det kommer förstås att ta tid, så något behöver även göras på kort sikt för att våra patienter ska få den kontinuitet och trygga vård de har rätt till.

I övrigt har också Malins nämndinitiativ angående patienters rätt till information om vårdval debatterats flitigt i pressen den gångna veckan. Återstår att se vad majoriteten kommer att göra åt dessa förslag:

-att personalen snarast och på olika sätt ges ytterligare information om patientlagen och så de på ett enklare sätt kan uppfylla sin informationsskyldighet.

-att www.ltv.se snarast uppdateras med lättillgängliga uppgifter om hur patienter kan välja annan vårdgivare

Trevlig vecka!

Helena Köhl pol sek

 

Nya tag 2016

Hej på er partivänner och andra som kikar in här. Helgerna är snart till ända och endast trettondagen återstår. Nästa vecka är det vanlig vardag igen och det är dags att kavla upp ärmarna inför allt arbete som ska göras under våren! Kul!

Som ni kanske noterat har det skett en del förändringar här på hemsidan, och ambitionen är att detta från och med nu ska vara en levande hemsida med kontinuerliga uppdateringar på vad som händer i Kristdemokraterna i Västmanland. Tips på ”matnyttigt” material och åsikter om det vi publicerar i sociala medier mottages med tacksamhet på helena.kohl@ltv.se Spel mot två mål är alltid roligare än mot ett!!

En nyhet för i år, som startade lite försiktigt förra året, är oppositionsrådet Malin Gabrielssons blogg, som du finner längst upp till höger på denna sida eller så finner du den HÄR. Där kommer Malin att skriva om sina tankar och funderingar, samt om sin vardag i politiken. Det blir en härlig blandning av allvarsam politik men också en del lättsamma vardagsbetraktelser och säkert ett och annat recept (för hon är duktig på både matlagning och bakning).

Kristdemokraterna i Landstinget Västmanland har också en Facebooksida som ni finner HÄR Gå gärna in och gilla den så missar ni inget av det som händer i Landstingspolitiken och i våra sociala medier.

Nu önskar jag er en fin trettondagsafton och så hoppas jag att ni kikar in här snart igen!

Vänligen

Helena Köhl politisk sekreterare

Jesper Songer i VLT

Att vara givmild är en dygd

Under dessa svåra tider, när många människor flyr från krig och fattigdom, är viljan att hjälpa stark. Trots detta håller regeringen fast vid beslutet att ta bort gåvoskatteavdraget.

Många vill hjälpa i den nu pågående flyktingkatastrofen. Svenska Unicef får under juletid in dubbelt så mycket pengar i form av gåvor och bidrag, jämfört med en normal månad. Även Frälsningsarmén får in en stor del av årets totala insamlingar under julen.

Företagare kan ge gåvor till sina kunder, helt avdragsgillt. Vill företaget ge samma summa till en ideell organisation får man dock inte dra av en krona, och nu efter nyår så kommer samma regler gälla aven för gåvor från privatpersoner.

Sverige var det sista landet i EU att införa gåvoskatteavdraget. Nu blir vi även det första att ta bort det. Det blygsamma 250 miljoner kronor det kostar staten kommer bli en betydande förlust för de 73 godkända organisationerna, de engagerade givmilda svenskarna och de behövande som får ta del av gåvorna.

Löfvens regering säger sig vilja stärka den ideella sektorn. Av de skattehöjningar som införs från nyår framstår därför skattehöjningen på gåvor till hjälporganisationer som den allra märkligaste.

Att avskaffa detta blygsamma skatteavdrag i de svåra tider som nu råder är inte bara okänsligt, utan även ett svek.

Jesper Songer (KD)

Du finner artikeln i VLT HÄR

Julfika på Landstingshuset

.julfika

9 december bjöd Malin Gabrielsson, oppositionsråd, och Helena Köhl, politisk sekreterare, på jul-fika på Landstingshuset i Västerås. Medlemmar från länet, dyslexiföreningen och några politik-nyfikna fanns bland gästerna. Efter julgröt och godis fick gästerna prioritera och välja bland olika förslag. Kvällen avslutades med en liten rundvandring i det hus som många år fungerade som sjukhus.

”Politik handlar om att prioritera och välja. Allt kan inte genomföras. Förutom trevlig samvaro hoppas jag att gästerna fick lite insyn i vad rollen som politiker och oppositionsråd innebär. Jag fick med mig viktiga synpunkter från hela länet, vilket är mycket värdefullt för mig, säger Malin.

Föräldrar vet bäst om sin föräldraledighet

10456012_954857874570732_2161951395971817241_nkandidat_emma_henriksson_d904e395f8f718e28fc0fc406d4593ab_large

 

Riksdagen har nyligen beslutat om en utökad kvotering av föräldraförsäkringen. Ytterligare en månad kommer att vara knuten till vardera föräldern, vilket minskar den möjlighet som i dag finns för föräldrarna att överlåta dagar mellan sig.

Återigen bekräftas att så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Det är beklagligt att det parti som nyligen bytt namn till Liberalerna stöder denna inskränkning i föräldrarnas makt över sin vardag.

Att pappor behövs i sina barns liv och att jämställdhet är bra både för barnet, för hela familjen och för samhället i stort är en självklarhet för oss kristdemokrater. Vi är övertygade om att det är ett synsätt vi också delar med dagens föräldrar.

Tidigare i år visade en opinionsmätning från Novus att 76 procent av medborgarna anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet. Även bland de rödgröna partiernas väljare finns en klar majoritet på 60 procent som är emot kvotering av föräldraförsäkringen.

Tyvärr är partitopparna i regeringen fast beslutna att ytterligare öka styrningen av hur de svenska familjerna fördelar sin föräldraledighet.

Kristdemokraterna är tydliga med att vi vill öka familjernas frihet. Därför är vi emot kvotering av föräldraförsäkringen.

I stället för ökad styrning vill vi ha full flexibilitet att överlåta dagar mellan föräldrarna. Kvotering tar inte hänsyn till att familjer är olika och har olika förutsättningar.

Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers vardag. Vi kristdemokrater anser att politiken ska stödja – inte styra.

Istället för fler begränsningar vill vi lätta upp de regler som idag hindrar inte minst pappor att använda föräldraförsäkringen lika flexibelt som mammor. Vi föreslår att inkomstskyddet förlängs och föräldra-ledigheteslagen ändras så att samma flexibilitet blir möjlig för både mammor och pappor under barnets första tre år.

Eftersom pappor tar ut det mesta av sina föräldradagar efter ettårsdagen skulle detta framförallt innebära att fler pappor kan vara hemma längre med sina barn och underlätta för föräldrarna att kombinera familjeliv och arbetsliv.

Vi kristdemokrater vill skapa ökade möjligheter för både pappor och mammor att spendera mer tid med sina barn. De flesta är eniga om att föräldraförsäkringen ska vara till för barnens skull, inte för politikernas skull.

Då måste vi ställa oss frågorna: Vilka känner barnen bäst? Vilka har störst insikt om den egna familjens behov och situation?

Stefan Löfven och hans tillskyndare svarar att det är regeringen. Vi svarar att det är föräldrarna själva.

Emma Henriksson (KD) Ordförande riksdagens socialutskott
Jesper Songer (KD) Fritidspolitiker

Uttalande från stämman – familjecentraler viktiga för integrationen

På lördagen samlades Västmanlands kristdemokrater i Skinnskatteberg för extra partidistriktstämma. Stämman inleddes med Lars Carnbrandt som hälsade alla välkomna. Diskussionerna under dagen handlade främst om länets flyktingmottagande.

Länets kommuner och landstinget kommer tillsammans få ett extra statsbidrag om 345 miljoner kronor med anledning av flyktingsituationen. Stämman kom överens om att Kristdemokraterna i Västmanland ska arbeta för att en del av det extra statsbidrag ska gå till att stärka länets familjecentraler.

En familjecentral består av mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Öppna förskolan erbjuder en samlingspunkt för föräldrar och barn. Familjecentralen kan på ett naturligt sätt erbjuda språkträning, undervisa om kostvanor och ge extra stöd till vissa familjer.

-I Västerås har vi sett potentialen i att stärka stödet runt familjerna och har därför redan diskuterat ökat stöd till öppna förskolan, säger Amanda Agestav (KD), kommunalråd, Västerås. En lyckad integration förutsätter trygga föräldrar och barn.

-Ska vi klara integrationen på ett bättre sätt behöver vi samordna våra resurser smartare än idag. På en familjecentral kan flera av de uppdrag som såväl mödravård, barnhälsovård och kommunen har ske gemensamt. Isolering bryts, vänskapsband knyts och information kan ges samtidigt som barnen leker. Familjecentraler är en riktig win-win-situation, säger Malin Gabrielsson (KD), oppositionsråd, Landstinget Västmanland.IMG_0459

Lars Carnbrandt hälsar välkomna!

Kristdemokraterna utmanar Moderaterna om flyktinginsamling

Under Kristdemokraternas riksting i Västerås i helgen gjordes bland deltagarna en insamling till förmån för FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Vi fick under arrangemanget ihop över 23.000 kr som vi nu skänker bort, meddelar Rikstingsgeneralen Elisabeth Wäneskog (KD), som var med och organiserade insamlingen.

Centerpartiet hade partistämma i Falun i september och de samlade då in 22.800 kr till flyktingar. Just nu pågår Moderaternas partistämma i Karlstad. Kristdemokraterna Västmanland har skickat en utmaning till Moderaterna om att göra en insamling även de.

– Till min stora glädje kan nu jag berätta att Moderaterna antagit vår utmaning. De kommer också samla in till UNHCR, säger Elisabeth Wäneskog.

ew

För mer information kontakta:

Elisabeth Wäneskog (KD) 072-723 38 73