Föräldrar vet bäst om sin föräldraledighet

10456012_954857874570732_2161951395971817241_nkandidat_emma_henriksson_d904e395f8f718e28fc0fc406d4593ab_large

 

Riksdagen har nyligen beslutat om en utökad kvotering av föräldraförsäkringen. Ytterligare en månad kommer att vara knuten till vardera föräldern, vilket minskar den möjlighet som i dag finns för föräldrarna att överlåta dagar mellan sig.

Återigen bekräftas att så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Det är beklagligt att det parti som nyligen bytt namn till Liberalerna stöder denna inskränkning i föräldrarnas makt över sin vardag.

Att pappor behövs i sina barns liv och att jämställdhet är bra både för barnet, för hela familjen och för samhället i stort är en självklarhet för oss kristdemokrater. Vi är övertygade om att det är ett synsätt vi också delar med dagens föräldrar.

Tidigare i år visade en opinionsmätning från Novus att 76 procent av medborgarna anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet. Även bland de rödgröna partiernas väljare finns en klar majoritet på 60 procent som är emot kvotering av föräldraförsäkringen.

Tyvärr är partitopparna i regeringen fast beslutna att ytterligare öka styrningen av hur de svenska familjerna fördelar sin föräldraledighet.

Kristdemokraterna är tydliga med att vi vill öka familjernas frihet. Därför är vi emot kvotering av föräldraförsäkringen.

I stället för ökad styrning vill vi ha full flexibilitet att överlåta dagar mellan föräldrarna. Kvotering tar inte hänsyn till att familjer är olika och har olika förutsättningar.

Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers vardag. Vi kristdemokrater anser att politiken ska stödja – inte styra.

Istället för fler begränsningar vill vi lätta upp de regler som idag hindrar inte minst pappor att använda föräldraförsäkringen lika flexibelt som mammor. Vi föreslår att inkomstskyddet förlängs och föräldra-ledigheteslagen ändras så att samma flexibilitet blir möjlig för både mammor och pappor under barnets första tre år.

Eftersom pappor tar ut det mesta av sina föräldradagar efter ettårsdagen skulle detta framförallt innebära att fler pappor kan vara hemma längre med sina barn och underlätta för föräldrarna att kombinera familjeliv och arbetsliv.

Vi kristdemokrater vill skapa ökade möjligheter för både pappor och mammor att spendera mer tid med sina barn. De flesta är eniga om att föräldraförsäkringen ska vara till för barnens skull, inte för politikernas skull.

Då måste vi ställa oss frågorna: Vilka känner barnen bäst? Vilka har störst insikt om den egna familjens behov och situation?

Stefan Löfven och hans tillskyndare svarar att det är regeringen. Vi svarar att det är föräldrarna själva.

Emma Henriksson (KD) Ordförande riksdagens socialutskott
Jesper Songer (KD) Fritidspolitiker

Uttalande från stämman – familjecentraler viktiga för integrationen

På lördagen samlades Västmanlands kristdemokrater i Skinnskatteberg för extra partidistriktstämma. Stämman inleddes med Lars Carnbrandt som hälsade alla välkomna. Diskussionerna under dagen handlade främst om länets flyktingmottagande.

Länets kommuner och landstinget kommer tillsammans få ett extra statsbidrag om 345 miljoner kronor med anledning av flyktingsituationen. Stämman kom överens om att Kristdemokraterna i Västmanland ska arbeta för att en del av det extra statsbidrag ska gå till att stärka länets familjecentraler.

En familjecentral består av mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Öppna förskolan erbjuder en samlingspunkt för föräldrar och barn. Familjecentralen kan på ett naturligt sätt erbjuda språkträning, undervisa om kostvanor och ge extra stöd till vissa familjer.

-I Västerås har vi sett potentialen i att stärka stödet runt familjerna och har därför redan diskuterat ökat stöd till öppna förskolan, säger Amanda Agestav (KD), kommunalråd, Västerås. En lyckad integration förutsätter trygga föräldrar och barn.

-Ska vi klara integrationen på ett bättre sätt behöver vi samordna våra resurser smartare än idag. På en familjecentral kan flera av de uppdrag som såväl mödravård, barnhälsovård och kommunen har ske gemensamt. Isolering bryts, vänskapsband knyts och information kan ges samtidigt som barnen leker. Familjecentraler är en riktig win-win-situation, säger Malin Gabrielsson (KD), oppositionsråd, Landstinget Västmanland.IMG_0459

Lars Carnbrandt hälsar välkomna!

Kristdemokraterna utmanar Moderaterna om flyktinginsamling

Under Kristdemokraternas riksting i Västerås i helgen gjordes bland deltagarna en insamling till förmån för FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Vi fick under arrangemanget ihop över 23.000 kr som vi nu skänker bort, meddelar Rikstingsgeneralen Elisabeth Wäneskog (KD), som var med och organiserade insamlingen.

Centerpartiet hade partistämma i Falun i september och de samlade då in 22.800 kr till flyktingar. Just nu pågår Moderaternas partistämma i Karlstad. Kristdemokraterna Västmanland har skickat en utmaning till Moderaterna om att göra en insamling även de.

– Till min stora glädje kan nu jag berätta att Moderaterna antagit vår utmaning. De kommer också samla in till UNHCR, säger Elisabeth Wäneskog.

ew

För mer information kontakta:

Elisabeth Wäneskog (KD) 072-723 38 73

Kristdemokraterna i Västmanland lanserar app för att slippa lapp!

Inför Rikstinget i Västerås den 8-11 oktober vid Aros Congress Center har Kristdemokraterna i Västmanland tagit fram en välfylld app, där all nödvändig information för deltagare, journalister och andra intresserade finns samlad.

-Det här är ett helt nytt grepp i politiska sammanhang, och jag är glad att vi har kunnat driva denna idé hela vägen från just idé till genomförande. Att vi tagit fram appen här i Västmanland som redan är förknippat med teknik, känns extra roligt, säger Malin Gabrielsson (KD).

Syftet med appen är att underlätta för de som vill följa evenemanget på plats eller på distans. Från och med vecka 39 finns appen att ladda ned till iPhone och Android. Appen har namnet ”Kristdemokraterna” och finns redan för gratis nedladdning i App Store och på Google Play. Förutom politiska dokument som motioner och yttranden från partistyrelsen finns information om Västmanland och Västerås samt möjlighet att svara på frågor under evenemanget.

– Vi ser många fördelar med den här appen. Framför allt finns på sikt miljövinster att hämta hem. Nästa gång den används vid ett Kristdemokratiskt evenemang slipper vi tex skriva ut mängder av pappersdokument till alla som deltar, säger Jesper Songer (KD).

Initiativlös hantering från majoriteten igen

Idag rapporterar Radio Västmanland om att många kvinnor i Västmanland avstår från att gå på gynekologisk cellprovtagning, vilket gör att fler kvinnor riskerar få cancer.

Runt om i landet pågår ett antal åtgärder för att få fler kvinnor att gå på kontroller regelbundet. Det har givit resultat. Ett exempel är Skåne där det 2011 genomfördes ett försök med en mottagning i en ombyggd buss som placerades på ett torg i Malmö i 9 månader. Den nådde ut till de kvinnor som inte tidigare regelbundet gått på cellprovtagning. Det visade sig att dubbelt så många kvinnor med cellförändringar upptäcktes i den gruppen, mot vad de annars brukade göra hos de kvinnor som kommer till ordinarie provtagningar. I Skåne används sedan dess bussen under några veckor varje år under benämningen ”Cellprovveckan”.

-Tillgängligheten är en av ett par olika avgörande faktorer för om kvinnor genomför kontrollerna eller ej.  Därför har jag i flera olika sammanhang motsatt mig den rödgröna ståndpunkten att vi inte ska ha mobila vårdlösningar i Västmanland. I detta sammanhang skulle det kunna vara lysande. Om det är framgångsrikt i Skåne – borde det fungera här också, säger Malin Gabrielsson (KD) oppositionsråd Landstinget Västmanland.

-I flera andra landsting är cellprovtagningen kostnadsfri. Med tanke på att vi har en hög  avgift i Västmanland, måste vi göra betydligt mer än andra landsting för att uppmuntra  fler att komma, och även  förstå vikten av att informera. Det finns ett flertal effektiva insatser att ta till, men den typen av initiativ har vi tyvärr inte sett från den rödgröna majoriteten. De skjuter i vanlig ordning det mesta på framtiden, avslutar Malin Gabrielsson.

Fyra av tio kan lida av hörselnedsättning – audionombristen alarmerande

Enligt en tidigare studie från Hörselskadades Riksförbund är antalet personer som lider av hörselproblem i Sverige omkring 1,4 miljoner.* Nu visar en ny studie som Novus genomfört på uppdrag av GN Hearing att det också finns ett betydande mörkertal.

I studien framkom att 29 procent av svenskarna upplever sig ha nedsatt hörsel. Sammanräknat med de 10 procent som redan vet att de har nedsatt hörsel kan alltså så många som fyra av tio svenskar lida av hörselnedsättning

-Med ett så stort antal drabbade, inklusive det förmodade mörkerantalet, känns det viktigt att faktiskt lyfta frågan om utökat antal utbildningsplatser för audionomer i Sverige. En yrkeskategori det redan idag råder stor brist på även i Västmanland, säger Malin Gabrielsson, oppoppositionsråd i Landstinget Västmanland

Malin har tillsammans med Kristdemokraternas Seniorförbund till Kristdemokraternas Riksting i Västerås i oktober 2015, lämnat in en motion angående just detta.

-Rätt kompetens hos personalen är en viktig fråga när det gäller tillgång till vård, men även människors generella kunskaper om hörsel och attityder till hörapparater har stor betydelse, avslutar Malin Gabrielsson.

*)  Hörselskadade och hörselvård i siffror – årsrapport 2014

Obegripligt att personalen saknas bland rödgrönas prioriterade frågor

Anförande av Malin Gabrielsson (KD), gruppledare,  vid Landstingsfullmäktiges budgetdebatt. 2015-06-16.

Det finns ingen annan arbetsgivare i länet som kan erbjuda en sådan bredd och höjd i kompetensområden inom vården – som landstinget Västmanland.  I Västmanland kan man få vård i världsklass när det gäller t ex bröstcancer och ändtarmscancer och här finns banbrytande forskning inom barn och ungdomspsykiatri. Det ska vi vårda!

Men det är med en allt större klump i magen jag och många med mig i länet har följt rapporteringen om en personalsituation i mer eller mindre fritt fall. Resultat: stängda vårdplatser, helgstängt på BUP, färre handledare för studenter, flyttade operationer, lägre kunskapsnivå på avdelningarna och sjukskrivningar som drar i väg och det är bara några exempel.

Samtidigt slår sig den rödgröna majoriteten för bröstet i deras förslag till landstingsplan och hänvisar till ”bra nivåer på Nöjd-medarbetar-index” och att ”Landstinget Västmanland är en attraktiv arbetsgivare” . Det duger inte!!! Våra medarbetare är smarta och förstår sitt värde och de röstar med fötterna. Det är hög tid för den röd-gröna ledningen att lära sig förstå den metodiken!

Men klumpar i magen duger inte heller. Det enda som duger är att kavla upp ärmarna och göra något åt situationen, och  – idag – idag – har vi chans att ta tag i utmaningarna och välja en landstingsplan och budget som gör att situationen kan bli bättre på både kort och lång sikt.

För mig, som kristdemokrat är det viktigt att de som valde kristdemokraternas valsedel och kanske t o m satte ett kryss för just mitt namn, för mig, är det viktigt att dessa väljare, som jag hoppas blir ännu fler vid nästa val, kan hitta kristdemokraternas prioriterade frågor – eller i alla fall så många som möjligt – i alliansens budget – eftersom vi har gemensam budget.

Att personalsituationen är en nyckelfråga tror jag vi är överens om. Det står också i delårsrapporten vi precis hanterade: Att rekrytera och behålla medarbetare är en avgörande faktor.”

Kristdemokraternas valbudskap var ”Nu är det personalens tur”, och jag är stolt över att det verkligen känns i landstingsalliansens budget, att det faktiskt är det som gäller för alliansen gemensamt,  ”Nu blir det verkligen personalens tur” – under förutsättning att alliansens budget vinner idag vill säga. Vi får se…

Annat är det med vallöftena från den röd-gröna sidan. Var finns  era vallöften när det gäller personalen i er landstingsplan? Var kan jag finna stycket där ni föreslår att fler ska ges rätt till studielön och var finns satsningarna på landstingets företagshälsovård för att ta två exempel?

Rätten till heltid fanns också med på er lista över prioriterade vallöften. Märkligt då att det i landstingets viktigaste styrdokument inte ens finns omnämnt. Min erfarenhet är att det som inte finns tidsatt eller har särskilt avsatta pengar  skjuts på framtiden.  För mig och Alliansen är rätten till heltid en viktig fråga, därför har vi med den i vår budget, tidssatt när det ska vara infört och finansiering, inga frågetecken vad politiken-alliansen vill!

Landstinget brottas som sagt med problem inom vården som ofta bottnar i brist på personal. Att rekrytera och behålla medarbetare är en avgörande faktor. Hela verksamheten bygger på att bemanningen fungerar. Utan personal  ingen vård.

Framför oss har vi landstingsplanen som uttrycker den politiska viljan och är landstingets främsta styrdokument. Den ligger till grund för styrning av all landstingsdriven verksamhet. Här ska framgå vad den politiska ledningen tycker är viktigt.

Med tanke på att bemanningen är en avgörande faktor är det väldigt märkligt att personalsituationen endast nämns med några få spridda meningar i den rödgröna landstingsplanen och faktiskt inte alls finns med bland era prioriterade områden.

Jag undrar, hur tänker ni att landstingets personal och för den delen de som röstat på er ska känna och förstå att personalen är en viktig fråga när personalfrågorna har en så undanskymd plats i ert viktigaste styrdokument? Hur kan ni välja bort personalens villkor bland era prioriterade områden i den situation som råder? Helt obegripligt!

I Landstingsalliansens budget finns det konkreta och finansierade förslag riktade till verksamheterna för att på kort och lång sikt hantera den svåra personalsituationen:

Vi har en tidplan för hur rätt till heltid ska införas, vi föreslår höjd nattersättning, mer pengar till kompetensutveckling, mer pengar för att hitta fler huvudhandledare, ytterligare en tjänst för forskare, för att ta några exempel.

Gissar att ni kommer att kopiera en del av de här förslagen som vanligt och det är ju bra för personalen. Men som sagt för mig är det helt obegripligt att i den svåra personalsituation vi befinner oss inte ha med personalen bland era politiskt prioriterade frågor.

Barnens frågor har också en central plats i alliansens budget – och det är nödvändigt.

Psykisk ohälsa, missbruk, och diabetes ökar bland unga. Ätstörningarna ökar i landet framförallt bland flickor, men även bland pojkar. Hans Jansson hävdar att det i Västmanland i motsats till landet i övrigt, inte sker någon ökning. Det skulle vara intressant att få en förklaring till varför situationen ser så annorlunda ut i Västmanland.

Alliansen föreslår särskilda slutenvårdsplatser för ätstörningspatienterna – där det finns dubbelkompetens inom såväl psykiatrisk som somatisk vård. Vi vill också undersöka hur besöksströmmarna ser ut till ungdomsmottagningarna och satsa på den digitala tillgängligheten till vård –som kommer bli allt viktigare för i synnerhet ungdomar. Vi föreslår också ökade resurser till såväl barnkliniken som barn och ungdomspsykiatrin.

Landstinget har två ansvarsområden, det är vård och det är regional utveckling.Idag hålls kvinnor tillbaka i Västmanland och pojkar lämnas efter.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är mycket större i Västmanland än i andra län. Det beror framför allt på att kvinnor och mäns arbetsmarknader är separerade i särskilt stor utsträckning i Västmanland. Kvinnorna jobbar främst inom vård och omsorg, många gånger deltid med relativt låg inkomst. Männen arbetar inom bygg eller teknik eller driver eget företag. För att generalisera.

Kvinnor är mer sjukskrivna, har lägre pension, men har goda studieresultat.Männen tjänar mer pengar, har bättre hälsa, men pojkarna visar på lägre resultat i skolan och blir allt mer överviktiga.

Här skulle jag bara vilja påminna om att det är främst socialdemokraterna som styrt det här länet de senaste ska vi säga, 100 åren, såväl inom kommun och landsting, men det är mycket sällan socialdemokraterna lyfter fram dessa skillnader som i så stor utsträckning finns mellan män och kvinnor i det län de styrt.

Som kristdemokrat är min analys att socialdemokratins lika-för-alla-mentalitet inte mäktat med att jämna ut skillnaderna i Västmanland, men det skulle vara intressant med en förklaring från socialdemokraternas håll varför skillnaderna är så mycket större i Västmanland jämfört med andra län och varför deras politik inte mäktat med att råda bot på dessa skillnader.

Det går i alla fall inte att skylla på regeringen – oavsett färg, för den har mig veterligen i alla år varit den samma för hela landet. Det skulle också varit bra om deras landstingsplan tydligt visat på hur vi ska jämna ut dessa skillnader mellan män och kvinnor i Västmanland.

Jag vill att kvinnor och män som bor och arbetar i Västmanland ska ha lika goda möjligheter att arbeta och klara skolan. Så är det inte idag. Därför vill vi bredda och kvinnors arbetsmarknad och därför vill vi öka stödet till pojkarna i skolan så länet kan bli mer jämlikt. Det här är en prioriterad målsättning för Kristdemokraterna i Västmanland idag, men frågan kommer vara ännu viktigare för oss då länet bildar region.

I alliansens plan finns flera förslag som underlättar för att utjämna dessa skillnader; större möjlighet att välja vårdgivare innebär samtidigt att fler kvinnor inom vård och omsorg kan starta företag, att landstinget arbetar strategiskt med innovationer och teknisk utveckling kan också ge fler företag, att satsa mer pengar på barnkliniken och BUP ger bättre förutsättningar för barnen – i synnerhet pojkarna – att klara skolan.

Förra veckan presenterades världens största entreprenörskapsundersökning. Här konstaterades att det svenska entreprenörskapet har fallit dramatiskt under 2014. Särskilt kvinnors entreprenörskap. Vi får utgå från att Västmanland följer trenden. Nedgången har främst drabbat konsument- och hushållsnära tjänster, där andelen minskade med ca tio procentenheter jämfört med tidigare år.

Den politiska RUT- och ROT-diskussionen som pågick under valåret tros ha påverkat viljan att starta företag inom dessa branscher och det drabbar alltså främst kvinnors företagande – som är så viktigt för att jämna ut skillnaderna i Västmanland.

Almi har från oss i landstinget Västmanland fått ett tydligt uppdrag att satsa särskilt på kvinnors företagande, men så länge socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet basunerar ut att det är skadligt med vinster i välfärdsföretag, att RUT-tjänster är pigtjänster och ska begränsas då kommer kvinnors företagande att stå kvar och stampa och t om minska – oavsett vilka uppdrag vi ger Almi.

Jag tror att hälsoteknik är en del av svaret för mer jämlika villkor mellan män och kvinnor  jag tror det är en bransch som kan spela stor roll för såväl näringslivet som patienter och personal, men det förutsätter att det är tillåtet att göra vinst på sitt företag – som kommer att leverera produkter och tjänster till offentlig sektor.

Det förutsätter också att Landstingets organisation är mottagligt och förberett för snabbare teknikutveckling. Då duger det inte att fatta beslut om en innovationsstrategi och sedan lägga den i en låda i flera år. Då duger det inte heller att avstå från att göra innovationsvänliga upphandlingar – upphandlingarna är den mest avgörande faktorn för att företag ska kunna bedrivas inom området hälsoteknik.

Alliansen föreslår strategisk styrning för vilka innovationer landstinget ska satsa på och att det ska finnas en särskilt fokus på appar där utvecklingen är explosionsartad. Det är orimligt att personalen ska hinna med den utvecklingen.

Avslutningsvis. I landstingsalliansens plan finns förslag som leder till tillgänglighet, hållbarhet, och valfrihet.

Landstingsalliansens plan är helt enkelt bäst för Västmanland.

Alla människor får älska vem de vill

– Det var en mycket olämplig jämförelse som gjordes i fullmäktige i Surahammar och absolut inget vi som parti ställer oss bakom. Den går heller inte att koppla samman med kristdemokratin. Vi tror på att varje människa är unik och har ett okränkbart värde oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet, säger Börje Hultin distriktsordförande för Kristdemokraterna Västmanland.

– Alla människor oavsett kön får älska vem de vill och umgås med vem man vill, säger Morgan Emgardsson.

– Jag ville understryka vikten av att kommunen inte ska göra reklam för olika frivilligorganisationer genom att hissa flaggor av olika slag. Men det blev helt fel. Jag vill klargöra att det inte var menat som en jämförelse mellan dessa två flaggor. Beklagar djupt att jag använde den liknelsen och om jag har sårat någon, säger Morgan Emgardsson.

Alliansen föreslår personalsatsningar i landstingsbudget

 

SONY DSC

– Vi lägger en fullt finansierad budget med fokus på tillgänglighet, hållbarhet och valfrihet. För att behålla personalen och kunna rekrytera vill vi erbjuda rätt till heltid för landstingsanställda. Vi gör också en höjning av nattersättningen till 3000 kronor för att kunna minska på rotationstjänstgöringen, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) i en kommentar.

– Många patienter upplever det svårt att få komma till en vårdcentral snabbt. Vårdgarantin säger att det ska ta max sju dagar men landstinget kan inte redovisa om så är fallet. Därför vill vi bland annat att fler vårdcentraler ska erbjuda drop-in-mottagning och att landstinget startar en digital vårdcentral för att möta patienterna som söker information på nätet, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Tydliggör studievillkor för blivande specialistsjuksköterskor

Kristdemokraterna föreslår i en motion till landstinget att tydliggöra villkoren för sjuksköterskor under specialistutbildning – som ett i led att råda bot på den akuta bristen på specialistutbildade sjuksköterskor.

Förra veckan på internationella yrkesdagen för sjuksköterskor prestenterade Vårdförbundet ytterligare statistik kring konsekvenser av den brist som råder på vissa specialistutbildade sjuksköterskor i landet. Det handlar t ex om allt fler stängda vårdplatser och brister i patientsäkerhet.

– Kristdemokraterna har i flertalet sammanhang pekat på det väsentliga i att förbättra specialistsjuksköterskornas studievillkor – för att göra yrket mer attraktivt. Samtidigt är det viktigt att hitta vägar att stimulera sjuksköterskorna att välja den utbildning där vi ser ett behov, säger Malin Gabrielsson (KD).

I Västmanland har bristen på specialistsjuksköterskor bl a lett till att barn- och ungdomspsykiatriska kliniken håller stängt på helgen, flyttade operationer och stora uppsägningar på akuten pga hög arbetsbelastning.

Det finns en nationell trend bland landstingen att se över utbildningsvillkoren för specialistsjuksköterskorna och samtidigt stimulera till utbildning inom vissa särskilda bristspecialiteter. Flera landsting har helt eller delvis infört Vårdförbundets förslag om utbildningstjänster där arbete kombineras med högskolestudier.

I Västmanland tillåter den rödgröna majoriteten varje enskild klinik, att utifrån sina egna behov, bestämma över studievillkor, arbetsuppgifter och lön under utbildningen. Systemet innebär att villkoren blir olika för olika sjuksköterskor på samma sjukhus. Det innebär också att det är den enskilda klinikens egenintresse som tillgodoses, snarare än medborgarnas behov av sjukvård. Med Kristdemokraternas förslag om enhetlig modell skulle studievillkoren bli likvärdiga. Modellen skulle även kunna innehålla riktlinjer för arbetsuppgifter och lön efter godkänd utbildning.

– Det är orimligt att samma arbetsgivare erbjuder sjuksköterskorna så olika studievillkor beroende på var de jobbar. Det är också orimligt att Västmanland halkar efter i den nationella utvecklingen. Dags för den rödgröna majoriteten att sätta fart om de menar allvar med att Landstinget Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare, avslutar Malin Gabrielsson.