• Rädda LSS!

    Igår samlades människor över hela Sverige för att protestera mot regeringens nedmontering av den personliga assistansen. I Västerås talade Jesper Songer, som är ledamot i Nämnden för personer med funktionsnedsättning. Han talade om att stödet till dem i allra störst behov är en fråga om medmänsklighet. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att spara in på samhällets mest utsatta så som regeringen nu gör.

    Så många personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga lämnas i förtvivlan när de nekas assistans eller när assistansen dras in. Berättelserna om barn och vuxna som nu drabbas tar aldrig slut, och krisen kommer att fortsätta så länge lagen inte ändras. Vi kristdemokrater kräver att regeringen påbörjar arbetet med en lagförändring så att LSS-krisen får ett slut. #räddaLSS #välfärdslöftet