• Riksdagen

   

  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Vart fjärde år väljer svenska folket vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Här kan du läsa om vad riksdagen gör.

  Beslutar om lagar

  En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma i en motion från en eller flera riksdagsledamöter. Alla lagförslag förbereds i utskott innan riksdagen fattar beslut. För att lagförslaget ska bli verklighet måste en majoritet av ledamöterna i riksdagen rösta för det. Riksdagen meddelar sitt beslut till regeringen, som ger ut den nya lagen och ser till att det blir som riksdagen beslutade.
  Beslutar om lagar

  Beslutar om statsbudgeten

  Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statsbudgeten. Det gör riksdagen efter att regeringen i budgetpropositionen lämnat förslag på hur staten ska använda sina pengar. När riksdagen har beslutat om statsbudgeten är det regeringen som ansvarar för statsbudgeten och genomför riksdagens beslut.
  Beslutar om statsbudgeten

  Kontrollerar regeringen

  Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete.

  • Ledamöterna kan ställa frågor till regeringen.
  • Konstitutionsutskottet (KU) granskar att regeringen följer reglerna.
  • Om riksdagen inte har förtroende för en minister eller statsministern har den möjlighet att göra en misstroendeförklaring.
  • Medborgare som är missnöjda över myndigheters handläggning kan vända sig till JO.
  • Riksrevisionen granskar hur staten använder sina pengar.

  Kontrollerar regeringen

  Arbetar med EU-frågor

  Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att riksdagen inte är ensam om att fatta beslut om lagar som ska gälla i Sverige. Det gör också EU:s institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU. Regeringen samråder med riksdagen om vilken linje som Sverige ska driva i EU. Riksdagens och regeringens arbete med EU-frågor bedrivs på olika sätt i kammare, utskott och EU-nämnd.
  Arbetar med EU-frågor

  Utrikespolitiken

  En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma den svenska utrikespolitiken. I utrikesnämnden diskuterar och samråder regeringen med riksdagen om utrikespolitiken. Utrikespolitiska beslut som riksdagen fattar är bland annat till vilka länder som Sverige ska skicka fredsbevarande styrkor och hur stor andel av bruttonationalinkomsten (BNI) som ska gå till biståndet.
  Utrikespolitiken

   

  Värt att veta

  8 partier finns i riksdagen

  349 folkvalda ledamöter beslutar i olika frågor

  Talmannen leder riksdagens arbete

  15 utskott förbereder riksdagens alla förslag till beslut

  2018 är nästa riksdagsval