Säkra kompetensen på Barnkliniken

För två år sedan – i februari 2015 – ställde Malin Gabrielsson (KD), Regionråd i opposition, en interpellation om personalsituationen på Barnkliniken.

I svaret från de rödgröna medgavs att personalsituationen var ansträngd, att det krävs en särskild kompetens för att vårda sjuka barn samt att personalsituationen skulle komma att stabiliseras med hjälp av en ny personal- och arbetsgivarepolitik för 2015-2017.

Interpellationen ställdes efter att sjuksköterskor på Barnkliniken larmat om en ohållbar personalsituation. Sedan dess har läget försämrats ytterligare.

-Jag är oroad och bekymrad, men kanske inte särskilt förvånad över att barnens frågor har så låg prioritet hos de rödgröna, säger Malin Gabrielsson. Det kommer krävas ett antal initiativ för att få till en förändring, inte minst utifrån att läget är svårt på fler ställen än i Västerås.

– Nu vill jag veta vad de rödgröna tänker göra för att säkra sjuksköterskekompetensen på Barnkliniken så att barn kan få sin vård på sjukhuset i Västerås och inte behöva åka någon annanstans.