Smålandspostens valvaka

http://apps.smp.se/tv/index.php?catid=4579&mid=6CF6FA2D

Klistra in länken i adressfältet. Kristdemokraternas deltagande börjar ca 1:21 in i klippet.

Gör Växjö till Sveriges barnvänligaste stad

Småbarnsgrupperna i förskolan är i dag allt för stora. De minsta barnen, mellan ett och tre år, är de som är mest känsliga för gruppstorleken. Därför vill vi att dessa grupper inte ska bestå av fler än tolv barn för att barnen ska känna sig trygga, skriver Kaj-Mikael Petersson (KD), Växjö. Läs mer

Gör inte skolan till ett ideologiskt slagfält

Sveriges seriösa partier har historiskt sett visat mognad när det gäller att nå samförståndslösningar i frågor som kräver långsiktighet och stabilitet. Pensionssystemet är ett exempel på detta, säkerhetspolitiken ett annat.
Därför känns det konstigt att vår kanske viktigaste framtidsfråga, nämligen utbildningspolitiken präglas av så hårda ideologiska motsättningar. Läs mer

Särbehandling leder till särbeteende

Ansvar har alltid varit ett centralt begrepp inom kristdemokratin. Vi delegerar gärna ansvar till den nivå som är bäst lämpad att fatta beslut, så som vi gör i familjepolitiken, men vi kräver också att de individer och organisationer som har ett ansvarsområde ska ta detta ansvar.

Läs mer