Gör Växjö till Sveriges barnvänligaste stad

Småbarnsgrupperna i förskolan är i dag allt för stora. De minsta barnen, mellan ett och tre år, är de som är mest känsliga för gruppstorleken. Därför vill vi att dessa grupper inte ska bestå av fler än tolv barn för att barnen ska känna sig trygga, skriver Kaj-Mikael Petersson (KD), Växjö. Läs mer

Gör inte skolan till ett ideologiskt slagfält

Sveriges seriösa partier har historiskt sett visat mognad när det gäller att nå samförståndslösningar i frågor som kräver långsiktighet och stabilitet. Pensionssystemet är ett exempel på detta, säkerhetspolitiken ett annat.
Därför känns det konstigt att vår kanske viktigaste framtidsfråga, nämligen utbildningspolitiken präglas av så hårda ideologiska motsättningar. Läs mer

Särbehandling leder till särbeteende

Ansvar har alltid varit ett centralt begrepp inom kristdemokratin. Vi delegerar gärna ansvar till den nivå som är bäst lämpad att fatta beslut, så som vi gör i familjepolitiken, men vi kräver också att de individer och organisationer som har ett ansvarsområde ska ta detta ansvar.

Läs mer

René Jaramillo lämnar kd för m

Växjö den 6 augusti 2014

Vi beklagar att René Jaramillo har valt att lämna Kristdemokraterna. Vi tackar honom för hans insatser och önskar honom lycka till i framtiden.

Principiellt och moraliskt ska man inte vara invald för ett parti och sedan representera ett annat. Därför ser vi det som en självklarhet att René nu lämnar sina kommunala uppdrag.

 

Styrelsen Kristdemokraterna Växjö