Inför hemtagningsteam i hela Göteborg

Debattartikel GP – Magnus Berntsson och David Lega
Äldre tvingas i dag ligga kvar på Sahlgrenska trots att de är utskrivningsklara. Det är därför dags att införa vårt förslag med hemtagningsteam i hela staden, skriver David lega (KD) och Magnus Berntsson (KD).

Vi möts gång på gång av rapporter om att allt fler äldre ligger kvar på Sahlgrenska efter att de är färdigbehandlade. Det bidrar till otrygghet, längre köer och stora kostnader. Det är därför mycket glädjande att de rödröna nu går med på att utreda införandet av hemtagningsteam i hela staden.

Kristdemokraternas mål för omsorgen om äldre människor är att äldre ska kunna leva aktiva liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska kunna åldras i trygghet, bemötas med respekt samt ha tillgång till vård och omsorg av god kvalitet. För att kunna svara upp mot dessa mål behöver äldreomsorgen utvecklas och anpassas efter morgondagens äldre och samhällsutvecklingen i stort.

Ett problem som Göteborg och regionen har gemensamt är de äldre som tvingas ligga kvar på Sahlgrenska trots att de är utskrivningsklara. Det innebär stora kostnader samt platsbrist för Sahlgrenska, men framför allt oro för våra äldre. Genom att underlätta hemgången från sjukhuset ökas tryggheten samtidigt som det minskar risken för snar återinläggning.

När man äntligen får åka hem från sjukhuset så är mottagandet i den egna bostaden sällan förberett på det sätt det bör vara. Många patienter är äldre som sedan tidigare haft hemtjänst men nu är behovet efter utskrivningen större. Andra patienter har för första gången behov av hemtjänst eller behov av hjälpmedel och anpassning i hemmet för att klara vardagslivet. Resan från sjukhuset görs ofta med sjukresa till ett hem som gapar tomt av ensamhet.

Även om anhöriga kan bistå så blir kontrasten mot sjukhusets ständigt tillgängliga och närvarande personal stor. Nycklar, mat, mediciner, anpassningar i boendet – det är många saker som måste fungera när du precis kommit hem från sjukhuset.

Underlättar hemgången
Genom hemtagningsteam vill vi underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet. Det innebär att personal finns med redan när du lämnar sjukhuset, följer med i transporten hem, hjälper till vid ankomsten till bostaden, kollar att det finns mat, ordnar med läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet och hanterar överlämningen till rehabiliteringsteam, den ordinarie hemtjänsten när sådan är beviljad eller övergången till egenvård med stöd av primärvården.

Rent ekonomiskt är vinsten med vår lösning minskat behov av ytterligare sjukhusvård och mer omfattande omvårdnadsinsatser. Vinsterna finns framför allt på det mänskliga planet i form av ökad trygghet för den vårdbehövande och dennes anhöriga – det är dags att införa hemtagningsteam i hela staden!

David Lega (KD)
Kristdemokraterna Göteborg

Magnus Berntsson (KD)
Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen


”Kalla inte idéburet för privat”


Läs mer

Attackerna mot blåljuspersonal måste få ett slut


Läs mer

Stödet till personer med spelberoende måste öka


Läs mer

Sjukhusvården måste förstatligas


Läs mer

Spelmissbrukare ska få mer hjälp i Västra Götalandsregionen


Läs mer

Hur ska vården styras?


Läs mer

KD vill införa vårdserviceteam


Läs mer

Fortsatta offensiva satsningar för hälso- och sjukvården


Läs mer

Regionens anställda allt nöjdare


Läs mer

Klart att konstnärer måste få skäligt betalt


Läs mer