Om oss

Kristdemokraterna har 9 ordinarie ledamöter och 15 ersättare i regionfullmäktige.  Monica Selin är partiets regionråd och gruppledare. Tillsammans med M, MP, L och C leder Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen sedan starten av denna mandatperiod.

Vår Politik

Vår politik utgår från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde. Alla regionens verksamheter ska kännetecknas av värdighet, kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet. Det ska vara en självklarhet att hänsyn alltid tas till funktionsnedsattas behov av god tillgänglighet.

Den ideella sektorn är en grundbult för ett väl fungerande, demokratiskt och mänskligt samhälle. Den stärker innovationskraften och spelar bland annat en viktig roll som utförare av välfärdstjänster.

Landsbygden är en viktig tillgång för att trygga en hållbar utveckling. Dessutom är staden och landsbygden beroende av varandra.

Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och den som har störst behov ska ges företräde i vården. Vi driver en framtidsinriktad politik med målet att skapa en köfri vård. Det spelar ingen roll vem du är eller var du bor – alla har rätt till likvärdig vård. Möten med vården måste alltid präglas av värdighet och medmänsklighet.

I dag finns dessvärre en oförsvarbar ojämlikhet inom sjukvården. Både vårdresultat och tillgänglighet skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Det är inte rimligt. Därför anser vi att staten ska ta ett större ansvar för sjukhusvården.

Vi vill främja välfungerande kollektivtrafik, goda kommunikationer, ett rikt kulturliv, framsteg på miljöområdet och ett gynnsamt företagsklimat. På så vis bidrar vi till att skapa ett mer attraktivt, konkurrenskraftigt och hållbart Västra Götaland.