Om oss

Kristdemokraterna har 9 ordinarie ledamöter och 15 ersättare i regionfullmäktige. Monica Selin är partiets regionråd och gruppledare. Tillsammans med M, MP, L och C leder Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen sedan starten av denna mandatperiod.

Vår Politik
Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen arbetar för en ständigt förbättrad sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur och miljö samt för ett mer levande kulturliv. Vår högst prioriterade fråga är barns och ungas uppväxtvillkor. Västra Götaland ska vara världens bästa plats att växa upp i.

Vi vill förverkliga den kristdemokratiska ideologin i praktisk politik, i Västra Götalandsregionens alla ansvarsområden. Nedan kan du läsa mer om vår politik.

Sjukvård
Psykisk ohälsa
Äldre
Infrastruktur
Kultur
Miljö
Barn och unga