RF-gruppen

Ordinarie ledamöter i regionfullmäktige:

Valkrets: Göteborg                                                     Valkrets: Västra
Magnus Berntsson                                                     Anne-Lie Sundling
Kristina Carlsson                                                        Magnus Jacobsson

Valkrets: Norra                                                           Valkrets:  Södra
Monica Selin                                                                Valéria Kant
Stefan Svensson

Valkrets:  Östra
Conny Brännberg
Eva-Lott Gram

Ersättare i Regionfullmäktige

Valkrets: Göteborg                                                    Valkrets: Västra
1. Per Landgren                                                           1. Annette Nord
2. Anders Fasth                                                            2. Hans-Carl Carlson
3. Oscar Pihlblad                                                         3. Kent Klarenius

Valkrets: Norra                                                            Valkrets: Södra
1. Gunilla Lindell                                                          1. Lars-Inge Andersson
2. Stig Andersson                                                         2. Cristina Bernevång
3. Maria Nilsson                                                           3. Karl-Gustav Drotz

Valkrets: Östra
1. Dan Hovskär
2. Maj Ader
3. Maria Maric