Gudrun Brunegård invald i KD:s partistyrelse!

Söndagens första punkt på KD´s riksting i Uppsala var meddelande om utfallet i omröstningen i valet av ersättare till KD´s partistyrelse. Då meddelades att Gudrun Brunegård, Vimmerby, oppositionsråd i landstinget, är nu invald i ledningen för Kristdemokraterna. Hon valdes med näst högsta röstetal i den slutna omröstningen och fick 245 röster, endast fyra röster mindre än den person som fick högst antal röster. Detta innebär att Gudrun blir 2:e ersättare i partistyrelsen.

– Jag är både stolt och rörd över det stora förtroendet från rikstinget. Det känns både spännande och utmanande, men inte minst inspirerande att nu engagera mig i partistyrelsens arbete, så här inför det stundande valåret, säger Gudrun Brunegård (KD), till vardags oppositionsråd i landstinget, bosatt i Vimmerby.

– Från Kalmar län är vi glada för att vi genom valet av Gudrun Brunegård får en röst och påverkan direkt in i vårt partis ledning. Hon har en bred kompetens och stort engagemang inom hälso-och sjukvården. I den kommande valrörelsen kommer det att ha betydelse, eftersom KD att ha vårdfrågorna som våra huvudfrågor, säger Anders Andersson, distriktsordförande för KD i Kalmar län.

 

KD-fest med riksdagskandidat Jimmy Loord

 

Det pågår ett välfärdssvek. Vårdköerna växer, den psykiska ohälsan växer, polisen förmår inte utreda våldtäktsbrott mot barn, de mest utsatta får sin assistans indragen. Vi kristdemokrater vill vända det i ett välfärdslöfte om att återupprätta välfärden. Det sa Jimmy Loord, Kristdemokraternas förstanamn till riksdagslistan från Kalmar län och uppvuxen i Mörlunda, när han medverkade på en höstfest på måndagen.

Barnfamiljerna har släpat efter ekonomiskt. Vi vill införa ett särskilt jobbskatteavdrag för barnfamiljer, på 500 kronor per förälder som jobbar. Vi höjer också bostadsbidraget för barnfamiljer. För dem som vill få mer tid hemma med barnet vill vi införa en barnomsorgspeng på 6000 kr, berättade Jimmy Loord.

Polisen är viktig för tryggheten. När de inte hinner utreda utan lägger ned utredningar för så allvarliga brott som våldtäkt mot barn, så är det ett välfärdssvek. Vi vill ha 10,000 fler poliser. Hälften av dem kan ska ha en tydlig lokal förankring. För dem i yttre tjänst vill vi höja lönen rejält. Vi höjer också stödet till brottsofferjourerna, fortsatte Jimmy Loord.

Efter att Stefan Löfven blev statsminister växer vårdköerna. Jämfört med 2014 har vårdköerna fördubblats. Även kvaliteten skiljer sig mellan olika delar av landet. Inget parti satsar så mycket på vård och omsorg som Kristdemokraterna, 27 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg, sa Jimmy Loord.

Skillnaden mellan att kapa köer och skapa köer är ett (S), Stefan Löfven!

Förra året var det 5000 äldre som inte fick plats på äldreboende trots beslut. Med tanke på befolkningsutvecklingen kommer det om några år saknas 20,000 platser. Många äldre med hemtjänst får träffa väldigt många olika personer i personalen. Detta är också ett välfärdssvek. Vi avsätter en äldreboendegaranti för att skynda på kommunernas arbete. Vi tar också bort hela skillnaden mellan skatten för löntagare och för pensionärer redan från 1 januari 2018, berättar Jimmy Loord.

Jag vill också lyfta en lokal fråga. I Kalmar län har vi bara sju mil viltstängsel. Det är minst antal mil viltstängsel i hela landet, möjligen utom Gotland. Vi har också mest viltolyckor, omkring 2400. I Kronoberg har de som jämförelse 23 mil viltstängsel. Viltstängsel räddar liv. Om vi hade lika mycket som i Kronoberg skulle vi ha 1000 olyckor färre. Skadekostnaderna för en viltolycka är i snitt 91,000 kronor. Skulle antalet olyckor minska med 1000 skulle besparingen bli 91 miljoner kronor. Det skulle alltså löna sig att sätta upp viltstängsel. Jag har nu skrivit min första riksdagsmotion, som jag ska lämna in om ett år, säger Jimmy Loord.

Slutligen vill jag nämna LSS, ett verkligt välfärdssvek, där den rödgröna regeringen vågat sig på att ge Försäkringskassan instruktioner att bryta kostnadsutvecklingen. Det har lett till att stora neddragningar för de allra svagaste, medan ansvaret vältrats över på kommunerna. Bara i Nybro är merkostnaden 14 miljoner kronor. Jag är stolt över att Kristdemokraterna skjuter till tre miljarder kronor för att bryta trenden och återställa LSS som den var när den infördes, avslutar Jimmy Loord.

Majoriteten velar om PRAO-motion

-Det är svårt att förstå hur S+M-majoriteten tänker när det gäller Kristdemokraternas motion om att återinföra PRAO. Igår var den uppe för hantering i kommunstyrelsen, efter Barn- och utbildningsnämndens avslag. Med hänvisning till att regeringen har aviserat att det ska komma en lag om PRAO i årskurs åtta och nio, så skickar kommunstyrelsen idag tillbaka motionen till Barn- och utbildningsnämnden, för att begravas i en byrålåda, i väntan på riksdagens beslut, sager Ola Gustafsson (KD), ersättare i kommunstyrelsen och en av motionärerna.

-Vimmerbys politiska S+M-majoritet tycks vara mer än lovligt veliga. I början av mandatperioden avslog de sossarnas egen motion om att återinföra PRAO. Man talar mycket om hur viktigt det är att lyssna på ungdomarna. Den viktigaste frågan som ungdomarna lyfte vid budkavlen var just att få tillbaka PRAO. Till och med den rödgröna regeringen ser vikten av att ungdomar får chans att prova på arbete inom olika sektorer för att hamna rätt i studie- och yrkesval. Dessutom är en lag på gång, som kommer att behöva tid för planering innan den träder i kraft redan 1 juli 2018. Då avslår majoritetens representanter i nämnden motionen, som hade gett just den planeringstiden. Istället ska man vänta in riksdagens beslut och sedan få kortare tid att planera inför halvårsskiftet 2018! Och istället för att kommunstyrelsen rättar till det tokiga beslutet, så skickar man tillbaka motionen till sina kollegor i nämnden, som inte begrep hur de skulle besluta senast, sager Gudrun Brunegård, den andra motionären och ordförande för KD Vimmerby.

-Majoriteten verkar inte veta vilket ben de ska stå på. Det är dags att befria dem från bördan att regera kommunen, avslutar Ola Gustafsson

Äldreboendegaranti i Vimmerby

Idag lägger KD Vimmerby en motion i kommunfullmäktige, för att kunna införa en äldreboendegaranti för äldre, exempelvis från 85 års ålder. Äldre måste själva kunna tilltros förmågan att bedöma när det är dags att flytta till ett äldreboende. Det ska inte behövas något biståndsbeslut för det.

Här nedan följer motionen i sin helhet:

Motion – Äldreboendegaranti i Vimmerby kommun

Trygghet för äldre är en huvudfråga i vårt välfärdstänkande. Trots det har samhället delvis misslyckats när det gäller respekt för äldres förmåga att själva avgöra vilka behov som är prioriterade. Respekten brister för att man oavsett ålder önskar fatta egna beslut och göra egna val när det gäller boende.

Många vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Det hemvana ger trygghet. Kvarboendeprincipen är i grunden en god idé. Att alla som önskar kan få hjälp i sitt eget hem, så länge som man själv önskar, är en viktig välfärdsambition. Ingen vill tillbaka till en tid då det enda alternativet var att anhöriga skötte hela omsorgen eller att man tvingades ta in på någon form av institution.

Men lika allvarligt som att tvingas in på ett boende är det när den som inte längre är trygg i sitt hem inte kan få en få plats i ett äldreboende. Detta skapar stress för den berörde men också för anhöriga.

En äldre flyttar inte till ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende i onödan. Skälen till att vilja flytta till nytt boende är ofta medicinska, när behovet av praktisk hjälp med vård och omsorg i vardagen blir så påtaglig att hemtjänst inte längre är det bästa alternativet. Men en stor grupp äldre upplever otrygghet och ensamhet och önskar därför en annan boendeform. Det är ett djupt feltänk i nuvarande lagstiftning när man hos pensionärer som fyllt 85, 90 och 95 år kräver behovsbedömning för en plats på ett äldreboende. Den äldres vilja borde tillgodoses.

Det är hög tid att visa respekt för äldre och lagstifta om en äldreboendegaranti. Det har vi kristdemokrater visat bl a genom ageranden i riksdagen. En äldreboendegaranti skulle kunna garantera varje person över exempelvis 85 år lagstadgad rätt till en plats på äldreboende när och om de vill. Äldre måste kunna känna sig respekterade och trygga i sitt boende.

Vårt förslag om en äldreboendegaranti innebär att beslutet att flytta till ett särskilt boende, trygghetsboende eller äldreboende helt ska vara den enskildes. Inget ”förmynderi” där man riskerar att nonchalera den äldres upplevelser och behov. Kommunens ansvar är att se till att det finns platser och olika boendealternativ med olika servicenivåer. I Vimmerby kommun har vi i dagsläget mycket få lämpliga boendealternativ för äldre och flera år lång kö till Granen. Planering och byggnation av fler alternativ tycks ta lång tid och måste prioriteras. Men vi vill med denna motion lyfta in behovet av att också stärka den äldres möjlighet att själv fatta beslut när man önskar ett tryggare boende.

Att ta bort behovsbedömningen kan ses som ett avsteg från nuvarande lagstiftning, vilket redovisades i svaret på en tidigare motion från Kristdemokraterna. Men för att nå ett steg på vägen mot en äldreboendegaranti vill vi föreslå kommunfullmäktige

  • att uppdra åt kommunstyrelsen att klarlägga vad som inom nuvarande lagstiftning är möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och erbjuda en äldreboendegaranti, alternativt ta kontakter med SKL och socialdepartement för att försöka få till stånd de regeländringar som behövs.

Vimmerby den 8 september 2017

Kristdemokraternas partiavdelning i Vimmerby

Gudrun Brunegård

Ordförande i partiavdelningen och ledamot i kommunfullmäktige

Ebba Busch Thor i Almedalen vill vända (S)vek till löfte i välfärden

Vid årets KD-dag i Almedalen var det stor fokus på det välfärdssvek som den sittande rödgröna regeringen gjort sig skyldiga till – och det löfte till medborgarna som Kristdemokraterna vill ge.

Anders Andersson, ordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län, var den som fick äran att introducera partiledaren Ebba Busch Thor.

Ebba Busch Thor visade hur tillgängligheten till sjukvård gått ned sedan Socialdemokraterna tagit över på Socialdepartementet.

I en stor del av sitt tal uppehöll sig Ebba Busch Thor vid pensionärernas situation. År 2006, när Alliansen tillträdde i Rosenbad, betalade pensionärer och löntagare lika hög skatt. Den disponibla summan pengar efter skatt, vid en lön eller pension på 20,000 kr, var lika hög (de röda staplarna). År 2014 hade både löntagare och pensionärer avsevärt mer kvar i plånboken, efter jobbskatteavdrag och de sänkningar av pensionsskatt, som vi kristdemokrater drivit igenom. Men det är en liten skillnad (det vitmarkerade glappet). Sossarna lovade att de skulle ta bort den skillnaden, men har ännu inte gjort det. Kristdemokraterna är det enda parti som har ett fullt ut finansierat förslag till hur det ska göras, och vi kommer att ha med det i kommande budget.

Hela talet kan ses och läsas om du går in här.

 

 

 

Politisk samsyn över länsgräns nödvändig för statlig satsning på Stångådalsbanan

KD-politikerna Gudrun Brunegård, Per Larsson och Lena Käcker Johansson tillsammans med Michael Leijonhud, Infrastrukturkansliet. (Foto: Corren)

När Mats Odell (KD) var minister för kommunikationerna i början på 1990-talet återöppnades Stångådalsbanan, för tågförbindelse mellan Kalmar och Linköping och vidare till Stockholm.

Resandet på linjen har ökat undan för undan, under förra året med 65 000 resenärer, en ökning med tio procent. Idag är tåget ett självklart alternativ till bilen för många, som likt mig har lätt för att bli åksjuka med buss. Stångådalsbanan är flitigt använd för både studie- och arbetspendling och erbjuder den bästa tågförbindelsen mellan Stockholm och Kalmar. Nästa naturliga steg skulle vara att bygga fler mötesstationer, bland annat i Gullringen, för att möjliggöra tätare trafik. Idag går tåget varannan timme i vardera riktningen på vardagar. Tidtabellen begränsas av att tåg bara kan mötas på några få platser.

På senare tid har det kommit tvetydiga signaler om huruvida Trafikverket vill satsa på Stångådalsbanan i fortsättningen. En bakomliggande orsak är förmodligen att politikerna i Östergötland inte är överens med oss i Kalmar län om betydelsen av fungerande tågtrafik mellan de båda länen.

I Östergötlands trafiknämnd finns en uttalad inriktning att använda bussar. Det är då kanske inte märkligt om Trafikverket inte tar så hårt propåerna från oss smålänningar. Vi vet ju att när exempelvis politiker i Västra Götaland har samlat sig kring en satsning, så låter sig Trafikverket övertygas och kan då även styra om medel som ursprungligen varit tänkta till andra delar av landet. Det har bland annat drabbat oss här i Kalmar län.

Men nu kommer en välkommen möjlighet för östgötarna att byta spår, om ordvalet tillåts. Mina partikamrater Per Larsson (KD) och Lena Käcker Johansson (KD) i Region Östergötland har lagt en motion om att satsa på Stångådalsbanan. De pekar bland annat på vilken betydelse pendlingsmöjligheterna har för den regionala tillväxten, landsbygdsutvecklingen och attraktiviteten att bosätta sig eller bo kvar i de mindre kommunerna.

Det är min starka förhoppning att mina politikerkollegor i andra partier i Kalmar län nu tar tillfället i akt och uppmuntrar sina partikamrater i Östergötland att ställa sig bakom Kristdemokraternas motion. Särskilt naturligt skulle det vara för Centern, som säger sig värna om en levande landsbygden och miljövänliga transporter, och dessutom har ordförandeskapet i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Östergötland.

Gudrun Brunegård (KD)

Oppositionsråd, Landstinget i Kalmar län

Hur går det med införandet av daglig fysisk aktivitet i skolorna?

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S)

Hur går det med införandet av daglig fysisk aktivitet i skolorna?

Sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer är väl dokumenterade i forskningen. Det är inte bara den fysiska hälsan som förbättras, med minskad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Som bonus stärks koncentrationsförmågan, liksom förmågan att lösa exempelvis matteproblem. Som resultat förbättras även betygspoäng.

I september 2015 beslutade kommunfullmäktige att bifalla Kristdemokraternas motion om att införa daglig fysisk aktivitet i skolorna, genom att ge rektorerna i uppdrag att ta fram möjliga förslag, inom befintlig ram.

Nu har det gått ett och ett halvt år och frågan är mer aktuell än någonsin, inte minst genom att regeringen aviserat att fler idrottstimmar ska införas i schemat från 2019. I Vimmerby finns på vissa skolor planer på ett pulsprojekt. Man kan dock uppnå goda effekter med relativt enkla medel, vilket olika projekt runt om i landet har visat. På en del skolor har man förlängt skoldagen för att lägga in ett pass med friluftsaktiviteter, som raska promenader, orientering, skridskoåkning eller bollspel någon gång under skoldagen, på andra håll har man utökat ämnet idrott och fördelat lektionerna över veckans dagar.

Jag skulle nu vilja få en redovisning av på vilket sätt motionens intentioner om att införa daglig fysisk aktivitet för att förbättra hälsa och skolresultat har genomförts i var och en av kommunens skolor.

Vimmerby den 26 maj 2017

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna

Återinför PRAO i Vimmerby!

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Återinför PRAO i Vimmerby!

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Stora grupper går i pension under de närmaste åren. Mängder av lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och andra personalgrupper behöver anställas till skola, vård, omsorg och socialtjänst. Detsamma gäller exempelvis byggsektorn, där det råder stor brist på kunniga elektriker, snickare, VVS-tekniker och plåtslagare. Samtidigt finns det områden med populära utbildningar, men som har stor risk att leda till arbetslöshet.

PRAO är ett utmärkt sätt för ungdomar att få pröva om drömyrket verkligen motsvarar förväntningarna – och kanske upptäcka att andra yrken kan vara intressantare än man trott. Tyvärr togs PRAO i Vimmerby kommun bort för ett antal år sedan, efter att en arbetsplatsolycka drabbade en vuxen elev på en KY-utbildning, vilket satte ansvarsfrågan på sin spets. Det beslutades då att sluta även med grundskolans PRAO.

Ganska snart kom protester från elever, som saknade denna möjlighet att på plats få pröva på olika yrken och sektorer. Vi kristdemokrater gick tidigt inför valet 2014 ut med att vi ville återinföra PRAO. Flera andra partier följde efter. Socialdemokraterna lade till och med en motion. När de kom i majoritet avslog de dessvärre sin egen motion.

Nu har frågan väckts till liv igen. Ungdomarna själva har på olika sätt, bland annat i en budkavle till politikerna, uttryckt starka önskemål om att PRAO återinförs. Säkerhetsfrågan måste gå att lösa. Skolungdom ska ju inte utföra några tunga eller farliga arbetsuppgifter, de ska i första hand bilda sig en uppfattning om yrket genom att följa med i arbetet. Enligt några år gamla uppgifter lyckas 80-90 procent av landets kommuner lösa det. Då borde även Vimmerby kommun klara av det!

PRAO är en viktig pusselbit i skolans studie- och yrkesvägledning, för att kunna vägleda ungdomar till yrken där de har förutsättningar att trivas och kunna försörja sig. Det skulle därför vara en stor vinst för varje enskild tjej och kille, och för hela samhället, om PRAO återinfördes i Vimmerby kommun.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att                 ta fram en plan för att återinföra PRAO i Vimmerby kommun.

Gudrun Brunegård (KD)                           Ola Gustafsson (KD)

Stor potential i Pelarne skola

Ola Gustafsson, Rolf Ericsson, Gudrun Brunegård och Hanna Weckfors framför Pelarne skola.

Några representanter för Kristdemokraternas kommunpolitiska arbetsgrupp besökte Pelarne skola på måndagskvällen, där Rolf Ericsson från samhällsföreningen visade lokalerna.

– Pelarne skola har stor potential. Skolan är välbyggd och har underhållits väl under åren. Med ett miljövänligare värmesystem skulle lokalerna vara fullt funktionsdugliga i många år framöver. Vi förstår att samhällsföreningen inte har det kapital som behövs för att drifta byggnaderna, men de investeringsutgifter för nytt värmesystem som majoritetens företrädare har uppgett är kraftigt överdrivna. En offert visar på på mindre än halva beloppet, under 600 tusen kronor, säger Ola Gustafsson (KD), gruppledare.

– Det skulle vara kapitalförstöring att inte ta vara på dessa befintliga lokaler, när det är sådan brist på förskoleplatser i kommunen. Med ganska små åtgärder skulle Pelarne skola återigen kunna bli en attraktiv förskola, gärna med ekologisk inriktning, inte bara för de barn som bor allra närmast. På så sätt skulle kommunen slippa öka på sin reda skyhöga låneskuld, samtidigt som man skulle ta vara på de mervärden som finns i Pelarne, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Vi saknar visioner hos sossarna och moderaterna i majoriteten. Det är som att stordrift och koncentration av alla kommunens barn till några hektar i VOK-skogen tycks vara den enda lösning de kan tänka ut. Våra barn, såväl som deras föräldrar, förtjänar valmöjligheter. Det handlar inte om att fylla en tom lokal i en idyllisk miljö. Vi Kristdemokrater vill se en levade kommun där alla räknas med, oavsett var man bor. En ekologisk förskola som även de andra förskolorna i kommunen skulle kunna besöka för lära sig mer om människans samspel med natur och kretslopp skulle vara en berikning för alla, säger Hanna Weckfors (KD), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

– Gymnastiksalen är jättefin och byggdes bara ett par år innan skolan lades i malpåse. Varför marknadsför inte kommunen möjligheten att hyra den till olika idrotter? Det är ju sådan brist på idrottslokaler i kommunen. Likaså matsalen är ju en utmärkt samlingslokal, med ett stort kök till. Det borde tas tillvara på ett bättre sätt, säger Thomas Karlsson (KD).

Hanna Weckfors, Thomas Karlsson, Ola Gustafsson och Rolf Ericsson i en av de rymliga skolsalarna.

Sören Nordén årets mottagare av Vitsippspriset

Kristdemokraterna i Vimmerby brukar varje år dela ut ett pris till någon enskild person eller organisation som på ideell basis gör en insats för sina medmänniskor.

2017 års Vitsippsprismottagare var Sören Nordén. Motiveringen var följande:

Partiavdelningen i Vimmerbys Vitsippspris 2017

tilldelas

 Sören Nordén

Efter ett aktivt yrkesliv nöjer du dig inte med att slå dig till ro. Istället väljer du att ägna tid åt att glädja äldre, både i vår egen och närliggande kommuner, genom att som ”discjockey för äldre” spela ”gamla goa låtar” hos föreningar och på äldreboenden.

Du är ett verkligt föredöme i att ställa upp för dina medmänniskor, helt på ideell basis!

Vimmerby 2017-05-16

Gudrun Brunegård

Ordförande