TV-avgiften ska utredas igen.

tv – Vi kommer inte att ha kvar dagens system i framtiden, säger kristdemokraten Lars-Axel Nordell.

Han är säker på att kommittén kommer fram till att public service radio och tv i framtiden ska finansieras via skattesedeln.

Det blir billigare att Skatteverket tar hand om det här än Radiotjänst. Och det blir smidigare. Man behöver inte jaga enskilda personer för att de ser på tv i till exempel mobiltelefonen, säger Nordell.

Men i dag finns ingen enighet när det gäller skattefinansiering.

I dagsläget fungerar det nuvarande systemet (med TV-avgift) bra. Jag känner inte någon panik att ändra på det, säger socialdemokraten Gunilla Carlsson. Hon tycker att betalningsviljan är hög, trots att många tittar på TV i datorer och surfplattor som inte är avgiftspliktiga.

Det blir en jakt på subventioner istället för en jakt på effektiva lösningar.

Caroline Szyber 3

– Att fortsätta regelförenklingsarbetet för att korta vägen från idé till färdigt hus är ett bättre sätt att hantera skattebetalarnas pengar på än att strö dem över byggföretagen!

Det säger Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet, i en första kommentar till regeringens förslag idag om att avsätta 3,2 miljarder kronor till subventioner till byggindustrin.

Läs mer