• Vitsippspriset

    Kristdemokraterna i Ale har beslutat instifta en särskild utmärkelse kallad Vitsippspriset. Utmärkelsen skall tilldelas den person, de personer eller organisation i Ale Kommun som på ett förtjänstfullt sätt gjort en osjälvisk insats för andra människor. Priset delas ut årligen med början 1997. Styrelsen för Kristdemokraterna i Ale har tillsatt en kommitté som utser den årliga pristagaren.