• Vitsippspriset 1998

    Priset gick till Börje Börjesson, Ale Besöksverksamhet med följande motivering:
    Börje Börjesson har initierat och under en tioårsperiod utvecklat Ale Besöksverksamhet. Många har engagerats i detta betydelsefulla arbete till nytta och uppmuntran för människor som behövt hjälp och stöd. Börjesson har på ett osjälviskt sätt satsat tid och kraft för att detta viktiga arbete skall utvecklas och fylla sin viktiga funktion. Vi vill uppmärksamma denna föredömliga insats genom att tilldela Börje Börjesson årets Vitsippspris.