• Vitsippspriset 2002

    Priset gick till Föreningen Svanen i Surte med följande motivering:
    ”Föreningen Svanen har under lång tid arbetat med att rusta upp och utveckla anläggningen vid dammarna. En anläggning med levande djur kräver ständig tillsyn. Otaliga timmar av ideellt arbete har lagts ner för att hålla igång verksamheten året runt. Föreningen har lyckats skapa en attraktion och fågeldammarna är till glädje för många inte minst barnfamiljer. Dessutom har föreningen tagit upp traditioner från brukstiden t ex. ”Tomte i skogen” där barnen får julklappar av tomten. Vi vill uppmärksamma denna föredömliga och osjälviska insats genom att tilldela föreningen årets Vitsippspris.”