• Vitsippspriset 2005

    Thomas Berggren

    Foto: Alekuriren

    Priset gick till Thomas Berggren, Kungälv, med följande motivering:

    ”Thomas Berggren har under flera år med stor iver och kreativitet försökt hitta sätt och metoder för att hjälpa ungdomar att få ett gott liv utan droger och andra problem. Thomas har utöver sin ordinarie tjänst lagt ner mycket ideellt arbete och lyckats engagera många människor i denna verksamhet bland annat nattvandrare. Vaknaprojektet har betytt mycket för många ungdomar. Projektets stödförening har blivit en succé då många organisationer och enskilda bidragit med ekonomiskt stöd och ideella insatser så att verksamheten har kunnat utökas. Vi vill uppmärksamma denna föredömliga och osjälviska insats genom att tilldela Thomas Berggren årets vitsippspris.”

    Läs artikel från Alekuriren här: