• Vitsippspriset 2007

    Foto: Alekuriren

    Priset gick till Michael Svensson, Teaterlärare, med följande motivering:

    ”Michael Svensson har under lång tid arbetat med ungdomar. Teater och musik har varit medel för att få ungdomar att finna sig själva och se sina styrkor och svagheter. Michael ledde Ledetprojektet, senare startades Pelarteatern där han lade ner mycket ideellt arbete och där man lyckades få struliga ungdomar att få ordning på sina liv. I Ale Gymnasium har han fortsatt musik- och teaterverksamheten. Utöver de formella lektionerna har han lagt ner mycket tid och kraft för att få eleverna att ställa upp och prestera maximalt. För dessa ideella insatser vill vi tilldela Michael Svensson årets Vitsippspris.”

    Läs artikel från Alekuriren här: