• Vitsippspriset 2009

    Foto: Alekuriren

    Priset har Kristdemokraterna beslutat tilldela Bengt Larsson och Märit Nilvall.

    ”Bengt Larsson och Märit Nilvall kom för några år sedan i kontakt med personer som var dementa. De funderade på hur man skulle kunna hjälpa dessa och deras anhöriga som ofta bar på en stor börda. De kom då på idén att starta en förening, Ale Demensförening. De var bra på att värva medlemmar. Föreningen har nu 74 medlemmar. Styrelsen är mycket aktiv och har värvat sponsorer bland de lokala företagen. På så sätt kan föreningen ordna utflykter och möten för de dementa och deras anhöriga. För dessa idella insatser vill vi tilldela Bengt Larsson och Märt Nilvall årets Vitsippspris.”

    Läs artikel från Alekuriren här: