• Bli medlem i KD Kristdemokraterna i Alvesta kommun…

    Du som är intresserad av KD Kristdemokratisk politik och är villig att satsa på oss i Alvesta Kommun bli medlem hos oss i KD Alvesta och hjälp till att föra fram de rätta åsikterna och var med och förändra och ta tag i de problem som finns i det dagliga samhällsklimatet. Gå vidare till vår nya hemsida där finns de uppgifter du behöver så du kan få en inblick i vad vi gör och vilka vi är idag.

    Bli medlem i KD idag!