Förebygg självmord

I Sverige dör ungefär fem gånger – er på grund av självmord än i tra kolyckor. Jag har motionerat i riksdagen om att intensifiera det förebyggande arbetet och att studera de bakomliggande orsakerna till självmord. Varje självmord är en tragedi och måste till varje pris undvikas. Varje människoliv är ovärderligt.

Här kan du läsa min senaste riksdagsmotion om självmord: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forebygg-sjalvmord_H102So248/?text=true

 


RIT-avdrag skulle ge 100 nya jobb i Jönköpings län


Läs mer

Debut i SVT-debatt


Läs mer

Hotet mot arbetslinjen


Läs mer

Sunda villkor i åkerinäringen


Läs mer