Jobb och Företagande

Företagen är ryggraden i svensk ekonomi. Utan företagen stannar Sverige. Fyra av fem jobb skapas av småföretag. Ett gott företagsklimat ger fler jobb. Därför behöver det bli mer lönsamt och mindre krångligt att driva företag.

Mitt engagemang i företagsfrågor uppmärksammades i somras av organisationen Företagarna som utsåg mig till Sveriges näst mest företagarvänliga riksdagsledamot i Alliansen. Motiveringen löd:

”Med ett ungdomsfrämjande perspektiv på företag och politik, med motioner om inkorporering av entreprenörskap och privatekonomi i skolan lyfter han frågor som är viktiga för Företagarna. Samtidigt har Andreas en god blick för grundbultar som infrastruktur och regelförenklingar”

Vi ser hur välfärdsutmaningarna tilltar, med en allt äldre befolkning. Svaret är ett bättre företagsklimat, med växande företag och att nya jobb skapas. Varje anställd i det privata näringslivet genererar skatteintäkter. Jobbet är samtidigt så mycket mer än något man gör för att få en inkomst varje månad, även om det förstås är viktigt. På jobbet blir man en del i en arbetsgemenskap.

Valet den 14 september är viktigt. Det är djupt oroande att det på den rödgröna sidan finns förslag om höjda arbetsgivaravgifter, momshöjningar, lastbilsskatt, chockhöjd bolagsskatt och många andra förslag som skulle slå hårt mot företagsamheten. Kristdemokraterna förstår att det är företagen som bär upp resten av samhället. Ta företagens parti. Och kryssa gärna mitt namn på Kristdemokraternas valsedel.