RIT-avdrag skulle ge 100 nya jobb i Jönköpings län

RUT-avdraget har blivit en stor succé. 17 000 nya jobb har skapats och många barnfamiljer och äldre har tack vare avdraget fått råd med exempelvis städhjälp eller fönsterputs i hemmet. Kristdemokraterna vill nu ta ett steg ytterligare och utvecklas RUT-avdraget, så att även IT-tjänster omfattas.

Ett skatteavdrag för RIT-tjänster skulle öppna upp en ny marknad och skapa nya jobb. Inte minst för ungdomar som har kunskapen men som kanske inte kommit in på arbetsmarknaden. Samtidigt skulle de som har problem eller brist på kunskap när det gäller IT i hemmet, kunna få råd att anlita hjälp. Det skulle minska den digitala klyfta som riskerar att uppstå.

RIT-avdraget skulle kunna skapa 2 862 nya jobb i Sverige. Nedbrutet på Jönköpings län motsvarar det cirka 100 nya jobb.

Därför kan vi inte backa bandet och antingen avskaffa eller begränsa RUT-avdraget som oppositionen vill. Utveckla i stället till ett RIT-avdrag så skapas fler jobb till unga.


Förebygg självmord


Läs mer

Debut i SVT-debatt


Läs mer

Hotet mot arbetslinjen


Läs mer

Sunda villkor i åkerinäringen


Läs mer