Sunda villkor i åkerinäringen

Situationen i åkeribranschen blir allt tuffare och många åkare upplever en osund konkurrens. Det måste kosta mer att inte följa de lagar och regler som finns i Sverige.

Därför måste det bli möjligt i svensk lag att kvarhålla lastbilar som inte har korrekta handlingar eller bilar. Alla böter, inklusive kostnad för klampning, ska vara betalda på plats om fortsatt färd ska vara möjlig. Alliansen har föreslagit att klampning ska införas i ett lagförslag.

Jag har motionerat i rikdagen att klampning ska införas och varit drivande i Kristdemokraterna för att detta verktyg ska bli en verklighet, för att få bättre villkor för åkarna på våra vägar. Fungerande kontroller av cabotagetrafiken är avgörande. Polisen behöver tillförsäkras resurser för att i ökad omfattning kunna öka närvaron och kontrollerna ute på vägarna. I Danmark har cabotagebrotten halverats på ett år. En viktig orsak var att kontrollerna ökats och påföljderna för överträdelserna blivit strängare.

Läs gärna min riksdagsmotion här!

Kryssa mig för en företagarvänlig politik och sunda villkor på vägarna.

/Andreas


Förebygg självmord


Läs mer

RIT-avdrag skulle ge 100 nya jobb i Jönköpings län


Läs mer

Debut i SVT-debatt


Läs mer

Hotet mot arbetslinjen


Läs mer