Ansvarsfull integration

Integration
• Vi vill införa ”modersmålsassistenter” inom både barnomsorg och skola för en snabbare integration av barn med utländskt ursprung.
• SFI-undervisning ska kombineras med praktik.
• Införa föreningsstöd till ideell verksamhet som på olika sätt arbetar med integration.


Ett starkt näringsliv


Läs mer

Vi ska bygga minst 100 nya lägenheter


Läs mer

Bygga trygga boenden för äldre


Läs mer

En kompetensmiljon till skolan


Läs mer

Infrastruktur


Läs mer

Kultur och fritid


Läs mer