Ett starkt näringsliv

Näringsliv
• Planera nya områden för framtida byggnationer.
• Iordningsställa tomter och mark till den fria marknaden.
• Förbättra samverkan mellan privata företag och kommunen.
• Samordna mer projekt och utbildningar mellan kommun och näringsliv.
• Locka fler företag till kommunen genom riktad marknadsföring.


Vi ska bygga minst 100 nya lägenheter


Läs mer

Bygga trygga boenden för äldre


Läs mer

En kompetensmiljon till skolan


Läs mer

Ansvarsfull integration


Läs mer

Infrastruktur


Läs mer

Kultur och fritid


Läs mer