En kompetensmiljon till skolan

Barnomsorg och skola

”Kristdemokraternas förslag för barnens och familjens bästa.”

Införa en kompetensmiljon för att behålla och höja kompetensen inom skolan.
• Vi vill jobba för en decentraliserad barnomsorg med stor valmöjlighet och mångfald. Flera alternativa utförare ska finnas vid val av barnomsorg och förskola.
• Barngruppernas storlek i förskolan ska succesivt minska, målet är att ha ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper.
• Familjer ska kunna nyttja barnomsorgspengen för att ta hand om både egna och anhörigas barn.
• Syskonförtur i val till förskola bör gälla, inte minst för att underlätta familjers vardagsliv.
• Vi skall inte ha kö i barnomsorgen.
• Elever som missat målen i något ämne på högstadiet ska erbjudas sommarskola.
• Lärarnas arbetstid ska ha fokus på undervisningen. På de områden där kommunen kan påverka ska det administrativa arbetet minskas.
• Elevhälsan måste byggas ut, inte minst med tanke på den ökande psykiska ohälsan bland våra ungdomar.
• Våra bygdeskolor ska bevaras så länge det finns elevunderlag.
• Vi är positiva till att åter öppna högstadiet i Töcksfors.
• Organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan.
• Ett nära samarbete ska finnas mellan gymnasieskolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad det gäller lärlingsutbildningar.
• Entreprenörskap i skolan ska uppmuntras.

Den viktigaste gemenskapen i samhället är familjen.
Kristdemokraterna anser därför att en sund och framgångsrik utveckling behöver utgå från familjens villkor och vardag – alla familjers, oavsett hur familjen ser ut eller var i Årjängs kommun man bor.


Ett starkt näringsliv


Läs mer

Vi ska bygga minst 100 nya lägenheter


Läs mer

Bygga trygga boenden för äldre


Läs mer

Ansvarsfull integration


Läs mer

Infrastruktur


Läs mer

Kultur och fritid


Läs mer