Infrastruktur

Infrastruktur
• Höja standarden på E18 till minst 2+1 väg på hela sträckan Valnäs – Töcksfors.
• En förbättrad standard på länsväg 172 på hela sträckan Bengtsfors – Arvika.
• Bibehålla stödet till enskilda vägar.
• Kommunen ska vara en aktiv part i diskussionerna kring nya järnvägförbindelser.


Ett starkt näringsliv


Läs mer

Vi ska bygga minst 100 nya lägenheter


Läs mer

Bygga trygga boenden för äldre


Läs mer

En kompetensmiljon till skolan


Läs mer

Ansvarsfull integration


Läs mer

Kultur och fritid


Läs mer