Kultur och fritid

Kultur och fritid
• Stödet till samlingslokalerna skall vidareföras.
• Avsätta pengar till medfinansiering för föreningsdrivna projekt.
• Stödet till föreningslivet ska ökas.
• Våra bibliotek ska utvecklas vidare och öppettiderna utökas.
• Kulturupplevelser ska erbjudas på våra äldreboenden t.ex. i samarbete med musikskolan.
• Musikskolan ska vara en självklar del av kommunens barn- och ungdomsverksamhet.


Ett starkt näringsliv


Läs mer

Vi ska bygga minst 100 nya lägenheter


Läs mer

Bygga trygga boenden för äldre


Läs mer

En kompetensmiljon till skolan


Läs mer

Ansvarsfull integration


Läs mer

Infrastruktur


Läs mer