Lokala politiker

Kommunstyrelsen
Ordinarie                                                                            Ersättare
Jonas Ås (AU och Oppositionsråd)                                Lennart Nilsson
Bengt-Olof Lorentzon (ers. AU)                                     Anneli Elofsson

Barn och Utbildningsnämnden
Ordinarie                                                                            Ersättare
Anneli Elovsson (AU)                                                        Kristin Johansson
Bo Eriksson (ers. AU)                                                       Lars-Göran Larsson
Agneta Nilsson

Stöd och Omsorgsnämnden
Ordinarie                                                                            Ersättare
Kerstin Andersson (AU och gruppledare)                    Kristin Johansson
Mogens Nielsen (ers. AU)                                               Agneta Nilsson

Bygg och Miljönämnden
Ordinarie                                                                            Ersättare
Anders Västsäter (ers. AU)                                              Stefan Moberg

Kultur och Fritidsnämnden
Ordinarie                                                                          Ersättare
Lennart Jansson (AU och gruppledare)                       Lennart Nilsson

Valnämnden
Lars-Göran Larsson

Valberedningen
Ordinarie                                                                          Ersättare
Lennart Nilsson (Ordförande)                                      Stefan Moberg

Kommunrevisor
Kenneth Kristoffersson

Viltförvaltningsdelegationen för Värmlands län (Region Värmland)
Lennart Jansson (ers.)

SKL-Sveriges Kommuner och Landsting
                                                                                           Ersättare
                                                                                           Stefan Moberg,  SKL kongress

________________________________________________

Kommun

Ordinarie                                                                          Ersättare
1: Kjell-Arne Ottosson                                                    1: Mogens Nielsen
2: Jonas Ås                                                                       2: Anders Västsäter
3: Agneta Nillson                                                            3: Kerstin Andersson
4: Stefan Moberg                                                            4: Lars-Göran Larsson
5: Bengt-Olof Lorenzon
6: Gertrude Berglund
7: Lennart Nilsson

________________________________________________