Vi ska bygga minst 100 nya lägenheter

Boende
• Öka de påbörjade byggnationerna med både trygghetsboende och hyresrätter i båda tätorterna.
• Fortsätta att ROT-renovera befintligt bestånd.
• Planera nya områden för framtida byggnationer.
• Iordningsställa tomter och mark till den fria marknaden.


Ett starkt näringsliv


Läs mer

Bygga trygga boenden för äldre


Läs mer

En kompetensmiljon till skolan


Läs mer

Ansvarsfull integration


Läs mer

Infrastruktur


Läs mer

Kultur och fritid


Läs mer