• En trygg och trivsam kommun

  Kristdemokraterna i Askersund vill

  – arbeta för att ett ”Naturum” byggs av Naturvårdsverket t ex på Borgmästareholmen

  – uppmuntra till ökad naturturism runt Olshammar

  – erbjuda gratis badbiljetter för ökad simkunnighet

  – bygga ett kallbadhus vid Vätterns strand

  – inrätta ett fritidsbidrag för breddad föreningsverksamhet i kommunens mindre tätorter

  – införa tvättskåp på alla återvinningscentraler utanför Askersund

  – bygga en ny belyst gång och cykeltunnel i korsningen Idrottsvägen/Bergslagsvägen

  – asfaltera grusvägare i Åsbro och Rönneshytta