• En trygg ålderdom ska vara självklart!

  Kristdemokraterna i Askersund vill

  – förbättra hemtjänsten

  – ha en trygg och fungerande vårdcentral i Askersund i samarbete med regionen

  – ge språkstöd till äldre, sjuka och nysvenskar

  – införa fritt vårdval

  – inrätta mobila enheter i samverkan med region Örebro län för att ge fler vård i hemmet