• En ekonomi för tillväxt och välfärd!

  Kristdemokraterna i Askersund vill

  – Inrätta en intäktsstrateg i ett separat AB tillsammans med näringslivet för att öka tillväxten i kommunen

  – Uppmuntra till nybyggnation i sjönära lägen, t ex i Hammar

  – Uppmuntra till nybyggnation i t ex Snavlunda och Rönneshytta utan att dess karaktär äventyras

  – Uppmuntra till nybyggnation av billigare bostäder till t ex unga och studenter i Åsbro

  – Införa ett tågstopp i Åsbro eller Lerbäck i samarbete med Trafikverket