• En trygg skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter!

  Kristdemokraterna i Askersund vill

  – bygga en ny idrottshall i Askersund för skolidrott och föreningsliv

  – bevara nuvarande skolorganisation med tre rektorsområden

  – återgå till skolor med årskurs F-6 respektive 7-9

  – säkerställa ökad måluppfyllelse genom att öka antalet behöriga lärare och annan pedagogisk personal

  – att alla ska erbjudas fritt skolval inom kommunen där varje skola bör profilera sig ex. teknik, miljö, NPF, innovation, musik m.m.

  – varje elev och vårdnadshavare ska kunna nå elevhälsan inom 24 timmar vid behov

  – utöka familjecentralen till bland annat Åsbro