Vi sänker skatten för pensionärer igen

Insändare publicerad i Avesta Tidning 18 september:

I årets budgetförhandling har KD bl a drivit på och fått igenom en angelägen skattesänkning för alla pensionärer, den femte skattesänkningen på 6 år. Totalt summeras skattesänkningarna för pensionärskollektivet sedan 2008 till 16,45 miljarder, vilket omräknat till individnivå blir mellan 7.200 – 12.000 kronor per år i sänkt skatt. Vi talar här om ca 1,8 miljoner pensionärer och för garantipensionär motsvarar detta en extra månadsinkomst per år.

För KD är det viktigt att ge bättre ekonomiska förutsättningar för landets pensionärer som ”byggde landet”. Störst behov har funnits bland dem som har haft minst inkomst, och tillsammans med höjning av bostadstillägget på 340 kr per månad har en ensamstående äldre fått ett betydande tillskott under vår tid i regeringen. Sedan 2006 har en genomsnittlig pensionär fått en ökad disponibel inkomst med 2 100 kr per månad.

Ser vi ut över världen i stort och sydeuropa i synnerhet ter sig denna utveckling från 2006 remarkabel.Vi kristdemokrater fortsätter ta fighten för att förbättra pensionärernas ekonomi.

Roy Uppgård DS-ledamot KD

Här publicerar vi fördjupning i ämnet så kan du själv bilda dig din uppfattning.

Så här har pensionen utvecklats 2007-2014

2007: +1,6 %
2008: +2,8 %
2009: +4,5 %
2010: -3,0 %
2011: -4,3 %
2012: +3,5 %
2013: +4,1 %
2014: -2,7 %
Sammantaget en ökning med 6,2 procent.
Klicka på nedan bilder för större bilder.

Klicka här för förstorad bild. inkomstpension Garantipension