Fler bilder från ministerbesöket den 6 mars

Foto: Maivor Holm Adolfsson