Låt de som kan flyga, flyga!

Vid ett extra sammanträde den 17 december beslutade landstingsfullmäktige att skaffa en helikopter till Landstinget Dalarna. Läs mer här på Landstinget Dalarnas:s webbsida.

Kristdemokraterna är av en annan åsikt och säger låt de som kan flyga, flyga!

Regeringen har en långsiktig politik som skapar sysselsättning och genererar fler arbetade timmar, vilket i sin tur ökar skatteintäkterna till välfärdsmotorerna i vårt land – nämligen kommuner och landsting.
Sedan 2006 har resurser för skola, vård och omsorg ökat med 25 procent vilket motsvarar 110,7 miljarder kr, varav 50,6 gått till sjukvården.
Det fanns en tid när sjuksköterska fick betala 26 200 kr mer i skatt per år än vad som görs idag. Under tidigare regim lönade det sig ej att gå från bidragsberoende till avlönat arbete. 250.000 fler i vårt land var förtidspensionerade och sjukskrivna.
Det fanns en tid då man trodde att världens högsta skattetryck var vägen till mer resurser i välfärden. Trots detta var resurserna till skolan, sjukvården och äldreomsorgen lägre än i dag.

Skattetrycket har idag sjunkit med 4 procent medan skatteintäkterna ökat med 11 procent. Svarta jobb har blivit vita, pengar som tidigare gömdes i utlandet strömmar tillbaka och nya arbeten har skapats genom rut- och rotavdragen.

I Landstinget Dalarna har landstingsmajoriteten nu föreslagit upphandling av ambulanshelikopter för att sedan i egen regi bedriva verksamheten. KD har uppfattningen att landstinget bör prioritera kärnverksamheten och inte starta flygbolag. Vi har sagt ”upphandla detta på marknaden” – låt de som kan flyga, flyga!
Ett näraliggande landsting – Uppsala län- upphandlar detta på entreprenad.

Jag kan själv erinra tider och erfarenhet från mitt eget liv, som verksam i skogsbranschen där valet först föll på att bedriva skogsavverkning i egen regi och med egna maskiner. Snabbt erfor jag att det fanns en mängd duktiga entreprenörer som kunde utföra uppdraget både billigare och bättre, så valet för mig att lägga ner och fokusera/specialisera var enkelt.

Allt går att förbättra och Kristdemokraterna vill vara en garant för detta arbete. Resurser till sjukvård skapas när det lönar sig att arbeta och ta ansvar för den enskilde.

Avesta den 11 december
Roy Uppgård
DS-ledamot KD