Låt de som kan flyga, flyga!

Vid ett extra sammanträde den 17 december beslutade landstingsfullmäktige att skaffa en helikopter till Landstinget Dalarna. Läs mer här på Landstinget Dalarnas:s webbsida.

Kristdemokraterna är av en annan åsikt och säger låt de som kan flyga, flyga!

Regeringen har en långsiktig politik som skapar sysselsättning och genererar fler arbetade timmar, vilket i sin tur ökar skatteintäkterna till välfärdsmotorerna i vårt land – nämligen kommuner och landsting.
Sedan 2006 har resurser för skola, vård och omsorg ökat med 25 procent vilket motsvarar 110,7 miljarder kr, varav 50,6 gått till sjukvården.
Det fanns en tid när sjuksköterska fick betala 26 200 kr mer i skatt per år än vad som görs idag. Under tidigare regim lönade det sig ej att gå från bidragsberoende till avlönat arbete. 250.000 fler i vårt land var förtidspensionerade och sjukskrivna.
Det fanns en tid då man trodde att världens högsta skattetryck var vägen till mer resurser i välfärden. Trots detta var resurserna till skolan, sjukvården och äldreomsorgen lägre än i dag.

Skattetrycket har idag sjunkit med 4 procent medan skatteintäkterna ökat med 11 procent. Svarta jobb har blivit vita, pengar som tidigare gömdes i utlandet strömmar tillbaka och nya arbeten har skapats genom rut- och rotavdragen.

I Landstinget Dalarna har landstingsmajoriteten nu föreslagit upphandling av ambulanshelikopter för att sedan i egen regi bedriva verksamheten. KD har uppfattningen att landstinget bör prioritera kärnverksamheten och inte starta flygbolag. Vi har sagt ”upphandla detta på marknaden” – låt de som kan flyga, flyga!
Ett näraliggande landsting – Uppsala län- upphandlar detta på entreprenad.

Jag kan själv erinra tider och erfarenhet från mitt eget liv, som verksam i skogsbranschen där valet först föll på att bedriva skogsavverkning i egen regi och med egna maskiner. Snabbt erfor jag att det fanns en mängd duktiga entreprenörer som kunde utföra uppdraget både billigare och bättre, så valet för mig att lägga ner och fokusera/specialisera var enkelt.

Allt går att förbättra och Kristdemokraterna vill vara en garant för detta arbete. Resurser till sjukvård skapas när det lönar sig att arbeta och ta ansvar för den enskilde.

Avesta den 11 december
Roy Uppgård
DS-ledamot KD

Skattesänkning med förhinder!

Publicerat i Avesta Tidning 7 oktober

Insändare av undertecknad från den 18/9 ifrågasattes av ”uppretad pensionär” och då vill jag först hänvisa till lokalavdelningens hemsida. (Klicka här och läs förra inlägget. Merläsning hittar du längre ned i den texten.) Där kan läsaren själv kan bilda sig en kd_artikeluppfattning angående utveckling av pensionärsskatten. Jag kan ge opponenten rätt på ett område! Effekten av kommunal- och landstingsskatt exkluderad i statistiken över skatteutvecklingen.

Det är givet att höjd landstingsskatt urholkar pensionärernas köpkraft.

Hur utvecklas landstingsekonomin idag? Nuvarande ledning får åter revisorskritik, bl a angående hur reglementet för övertid hanteras. Läs gärna Sylvia Kjellbergs artikel ”Läkare fick tre miljoner i årslön” som publicerades i Dalademokraten den 27 september. Vid årsskiftet höjdes landstingsskatten med 50 öre och det innebar givetvis mindre köpkraft, därtill tillkommer justeringar av kommunalskatt, för många ökar därmed skatteuttaget med hundralapp eller mer per månad.

Skattehöjning i landstinget skulle gå till kortande av köer bl.a. Vi kan nu börja pricka av resultatet för innevarande år. Facit är att kraven för kömiljarden inte uppnås någon månad för år 2013.

Årsresultatet prognostiseras i periodbokslut sista augusti till minus 75 miljoner kronor och soliditet sjunker från minus 1 procent till minus 3 procent. Det egna kapitalet beräknas sjunka till  minus 100 miljoner kronor vid årsskiftet, amortering 250 miljoner kronor skjuts på framtiden, målet för självfinansiering av investeringar nås inte. Trots skattehöjning och återbetalning av Afa- premie försämras vår gemensamma ekonomi även innevarande år.

Inte så förvånande då att som exempel vår partiledare under Rikstinget talar om behovet av visst förstatligande av sjukvård. Dalarnas landsting har mycket att bevisa i framtiden. Förutom underskottet 100 Mkr i eget kapital, en pensionsskuld på ca 5 000 miljoner kronor och ackumulerat underskott 779 miljoner kronor (RIPS exkluderat).

Roy Uppgård KD
Distriktstyrelseledamot, Avesta

Vi sänker skatten för pensionärer igen

Insändare publicerad i Avesta Tidning 18 september:

I årets budgetförhandling har KD bl a drivit på och fått igenom en angelägen skattesänkning för alla pensionärer, den femte skattesänkningen på 6 år. Totalt summeras skattesänkningarna för pensionärskollektivet sedan 2008 till 16,45 miljarder, vilket omräknat till individnivå blir mellan 7.200 – 12.000 kronor per år i sänkt skatt. Vi talar här om ca 1,8 miljoner pensionärer och för garantipensionär motsvarar detta en extra månadsinkomst per år.

För KD är det viktigt att ge bättre ekonomiska förutsättningar för landets pensionärer som ”byggde landet”. Störst behov har funnits bland dem som har haft minst inkomst, och tillsammans med höjning av bostadstillägget på 340 kr per månad har en ensamstående äldre fått ett betydande tillskott under vår tid i regeringen. Sedan 2006 har en genomsnittlig pensionär fått en ökad disponibel inkomst med 2 100 kr per månad.

Ser vi ut över världen i stort och sydeuropa i synnerhet ter sig denna utveckling från 2006 remarkabel.Vi kristdemokrater fortsätter ta fighten för att förbättra pensionärernas ekonomi.

Roy Uppgård DS-ledamot KD

Här publicerar vi fördjupning i ämnet så kan du själv bilda dig din uppfattning.

Så här har pensionen utvecklats 2007-2014

2007: +1,6 %
2008: +2,8 %
2009: +4,5 %
2010: -3,0 %
2011: -4,3 %
2012: +3,5 %
2013: +4,1 %
2014: -2,7 %
Sammantaget en ökning med 6,2 procent.
Klicka på nedan bilder för större bilder.

Klicka här för förstorad bild. inkomstpension Garantipension