Skattesänkning med förhinder!

Publicerat i Avesta Tidning 7 oktober

Insändare av undertecknad från den 18/9 ifrågasattes av ”uppretad pensionär” och då vill jag först hänvisa till lokalavdelningens hemsida. (Klicka här och läs förra inlägget. Merläsning hittar du längre ned i den texten.) Där kan läsaren själv kan bilda sig en kd_artikeluppfattning angående utveckling av pensionärsskatten. Jag kan ge opponenten rätt på ett område! Effekten av kommunal- och landstingsskatt exkluderad i statistiken över skatteutvecklingen.

Det är givet att höjd landstingsskatt urholkar pensionärernas köpkraft.

Hur utvecklas landstingsekonomin idag? Nuvarande ledning får åter revisorskritik, bl a angående hur reglementet för övertid hanteras. Läs gärna Sylvia Kjellbergs artikel ”Läkare fick tre miljoner i årslön” som publicerades i Dalademokraten den 27 september. Vid årsskiftet höjdes landstingsskatten med 50 öre och det innebar givetvis mindre köpkraft, därtill tillkommer justeringar av kommunalskatt, för många ökar därmed skatteuttaget med hundralapp eller mer per månad.

Skattehöjning i landstinget skulle gå till kortande av köer bl.a. Vi kan nu börja pricka av resultatet för innevarande år. Facit är att kraven för kömiljarden inte uppnås någon månad för år 2013.

Årsresultatet prognostiseras i periodbokslut sista augusti till minus 75 miljoner kronor och soliditet sjunker från minus 1 procent till minus 3 procent. Det egna kapitalet beräknas sjunka till  minus 100 miljoner kronor vid årsskiftet, amortering 250 miljoner kronor skjuts på framtiden, målet för självfinansiering av investeringar nås inte. Trots skattehöjning och återbetalning av Afa- premie försämras vår gemensamma ekonomi även innevarande år.

Inte så förvånande då att som exempel vår partiledare under Rikstinget talar om behovet av visst förstatligande av sjukvård. Dalarnas landsting har mycket att bevisa i framtiden. Förutom underskottet 100 Mkr i eget kapital, en pensionsskuld på ca 5 000 miljoner kronor och ackumulerat underskott 779 miljoner kronor (RIPS exkluderat).

Roy Uppgård KD
Distriktstyrelseledamot, Avesta