Lokalföreningens namn inför SuperValet 2014

Roy, Therese och CocceUnder Kristdemokraterna i Avestas årsmöte, den 15 februari, fick ordförande Curt-Åke ”Cocce” Larsson (till höger på bilden) fortsatt förtroende som lokalföreningens ordförande.
Till representant för att vara 1:a namn på Landstingslistan för södra Dalarna valdes Roy Uppgård (till vänster på bilden).

På den lokala listan i samband med kommunvalet 2014 kommer Curt-Åke Larsson att vara 1:a namn och Therese Neff (mitten på bilden) vara 2:a namn. Therese Neff är kassör i KD Avesta, gift med Curtis Neff från USA. Tillsammans har de tre barn: Jacob, William och Maja. De bor i Brunnbäck. Therese är föräldraupptagen för tillfället men har tidigare arbetat på utbildningsföretaget MiROi.

Vid frågor, kontakta mig, Jonas Tackerudh, KD Avesta
E-post: jonas.tackerudh@gmail.com