Fler bilder från ministerbesöket den 6 mars

Foto: Maivor Holm Adolfsson

Butikshandlaren Erik Geijer är veckans svensk!

Tidigare i veckan fick Kristdemokraterna i Avesta ministerbesök, Stefan Attefall som bland annat fick ta del av matkasseprojektet som ICA-handlaren Erik Geijer driver tillsammans med Pingstkyrkan i Avesta.
Projektet har uppmärksammats mycket i media och igår var Erik Geijer nominerad till TV4:s programproduktion ”Veckans svensk”. Och han vann! Vi gratulerar Erik Geijer, ICA, Pingstkyrkan och avestaborna som får ta del av matkassarna!

Se filmklippet om Erik Geijer som skänker mat till behövande:

Butiks%C3%A4garen%20Erik%20Geijer%20sk%C3%A4nker%20mat%20till%20beh%C3%B6vande

Ministerbesök i Avesta

Onsdagen den 6 mars besökte civilminister Stefan Attefall Pingstkyrkan i Avesta för att på ort och ställe informera sig om verksamheten i allmänhet och det i dagarna omskrivna ”matkasse-projektet” i synnerhet.

Kyrkan bedriver, tillsammans med den lokale ICA-handlaren Erik Geijer, ett uppmärksammat matprojekt, en hjälpande hand till människor i trångmål. Erik Geijer har för övrigt även uppmärksammats av riksmedia.
Både pastor Thomas Hallström och Erik framhåller att oavsett uppmärksamhet eller inte så handlar projektet från början till slut om glädjen över att få hjälpa den enskilda människan och visa på ett hopp och att varje människa är älskad och värdefull för sin egen skull.

Från KD lokalt, genom Roy Uppgård, framhölls betydelsen och vikten av civilsamhället och den kraft som finns i att arbeta tillsammans. Förutom dagens huvudämne informerades även om hjälpverksamheten som utgår från pingstförsamlingens secondhandbutik ”33:an” i Krylbo.

Ministern uttryckte stor beundran och glädje över det han fick ta del av och bidrog själv med att överlämna några matkassar.

Läs mer om projektet på pastorsbloggen på Pingstkyrkan Avestas webb.

Text: Roy Uppgård
Foto: Jonas Hillerström