Välkommen till årsmötet

KRISTDEMOKRATERNAS ÅRSMÖTE
lördagen den 16 februari kl 16.00-18.00 i Tråbacken!
(Kör mot Bjurfors från Avesta i ca 2 km och sväng sedan höger i ca 100 m.)

Servering, lotteri mm
Ta med dig barn, vänner och bekanta så vi får så stor uppslutning som möjligt!