Våra politiker

Våra representanter i Avesta kommuns olika politiska organ
Kommunfullmäktige:
Curt-Åke Larsson, ordinarie
Kjell Holm, ersättare

Kommunstyrelsen:
Curt-Åke Larsson, ordinarie

Omsorgsstyrelsen:
Bengt-Olov Söderkvist, ordinarie
Fredrik Olsson, ersättare

Bildningsstyrelsen:
Jonas Tackerudh, ersättare
Bengt-Olov Söderkvist, ersättare

Bolagen (Gamla byn m fl):
Kjell Holm, ersättare

Dalatrafiks stämma:
Bengt-Olov Söderkvist, observatör