SVERIGE SKA FUNGERA

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook

8 hours ago

Hemlösa behöver bostad förstHemlösheten ökar i Sverige och har gjort det under lång tid. Utan en bostad är det svårt att få till ett fungerande liv. Hemlösheten är särskilt skoningslös när det är kallt. ’Bostad Först’ är en modell som Kristdemokraterna arbetat för i många år. Enligt den här modellen får den som saknar bostad först en bostad, därefter övrig hjälp som kan behövas. Då klarar 8 av 10 att bo kvar. Ett bra resultat. Ett mänskligt arbetssätt som upprättar människovärdet.I rapporten ’Hemlös 2021’ har sveriges stadsmissioner granskat kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet. Resultatet visar på stora skillnader. I rapporten föreslår man att ’Bostad Först’ införs i hela landet. Gå med i KD!kd.nu/blimedlemLäs mer om hemlösheten i Sverige i stadsmissionernas rapport ’Hemlös 2021’:KD.nu/hemlos2021 ... See MoreSee Less
View on Facebook

10 hours ago

Den 5 december firar vi den internationella frivilligdagen. Vi kristdemokrater brinner för de delar av samhället som finns någonstans mittemellan staten och individen. Det som många kallar för frivilligsverige. Det ligger djupt rotat i våra mest grundläggande värderingar.Att ställa upp utan ersättning för andra människors är något av det finaste man kan göra. De som organiserar frivilligt arbete är en viktig grundsten för samhället och det var dem vi tänkte på när vi införde gåvoavdraget 2012. Socialdemokraterna har sedan försökt att avskaffa det, men vi har satt oss till motvärn. I den budget som KD och Moderaterna gjort tillsammans och förhandlat med SD höjdes maxbeloppet i gåvoavdraget kommer till det dubbla.Att vi i Sverige har ett rykte om oss som godhjärtade och givmilda är något vi ska vara stolta över och uppmuntra. Inte beskatta.Gå med i KD!​​​​​​​KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 day ago

De senaste åren har hundratals stölder begåtts i Sverige av internationella ligor. Ett problem som vår rättspolitiske talesperson Andreas Carlson lyft gång på gång. Det handlar om butiksstölder, bostadsinbrott, bilstölder och inbrott på byggarbetsplatser.Det finns ett flertal åtgärder som kan vidtas för att komma åt vardagsbrottsligheten. En sådan är att stärka Tullverkets arbete genom att öka deras befogenheter att beslagta stöldgods. Detta måste också åtföljas av ett ökat uppdrag att kontrollera utförsel av gods, för idag riktas nästan all Tullverkets verksamhet på införsel av gods. Men ut åker stöldgods från både butiker, företag och hem och nästan inget kontrolleras. Stöld- och hälerigods ska ingå i smugglingslagen. Tulltjänstemän ska också få en skyldighet att ingripa mot brott.I det gemensamma budgetalternativ som KD tog fram tillsammans med M och SD tillförs 525 miljoner kronor mer, utöver budgetpropositionen, till rättsväsendets övriga myndigheter, Tullverket samt Kustbevakningen under 2022. För 2023 tillförs 805 miljoner kronor och för 2024 tillförs 1 035 miljoner kronor.Stöldligorna måste stoppas. Brottsligheten måste tas på allvar.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Familjen måste fungera även för barn och vuxna med funktionsnedsättning.Livspusslet kan vara knepigt att få ihop för alla familjer. Men för familjer där barn eller föräldrar har en funktionsnedsättning kan det vara extra svårt. Idag tvingas föräldrar kämpa mot myndigheter för att få det mest grundläggande stödet som kräv för att de och deras barn ska klara vardagen. Syskon till barn med funktionsnedsättning lever ofta i skuggan och får tidigt i livet ta stort ansvar i familjen. Föräldrar oroar sig för hur deras barn med funktionsnedsättning ska klara sig den dag de själva inte kan eller orkar ta hand om dem längre. Make, make eller partner till en person med funktionsnedsättning får ofta ta ett orimligt stort ansvar för omvårdnad av sin kärlek men också för barn och hem. Idag den 3 december är det den internationella funktionshinderdagen och vi vill dela med oss av några av Kristdemokraternas förslag till stöd för dessa familjer.Anhöriga till barn med funktionsnedsättningar lever stundtals med ett övermäktigt ansvar. För att stödja familjen vill vi införa ett system med koordinatorer och fast myndighetskontakt som underlättar kontakten med handläggare av vård- och omsorgsinsatser. Barn med funktionsnedsättning har samma grundläggande behov och rättigheter som alla andra barn. Vi vill därför följa upp barnkonventionen som lag och dess implementering på samhällets stöd för barn med funktionsnedsättning. På EU-nivå kämpar vi för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i arbetet med att stärka alla barns rättigheter och inte i ett särskilt spår vid sidan av.Alla barn har rätt till tid med sina föräldrar men ibland räcker tid och ork helt enkelt inte till. Föräldraansvaret för syskon utan funktionsnedsättning bör därför beaktas och respekteras vid bedömning av familjens behov av olika LSS-insatser. Rätten till assistans måste stärkas för att främja frihet och självbestämmande i sitt eget liv och för att motverka anhörigberoende. Samtliga grundläggande behov måste bli assistansgrundande i sin helhet – idag räknas exempelvis bara delar av toalettbesöket. Det är ovärdigt.Föräldrar med funktionsnedsättning har precis som vilken förälder som helst ett föräldraansvar men kan behöva stöd för att utöva det. Vi vill därför utreda möjligheten att inkludera utövande av föräldraskap i de grundläggande behoven för personlig assistans. Under exempelvis småbarnsåren kan det vara avgörande för relationen att kunna dela ansvaret för barnets omsorg och avlasta varandra även i familjer där ingen av föräldrarna har en funktionsnedsättning. Makeansvaret, det gemensamma ansvar för att vårda hem och barn som regleras i äktenskapsbalken, kan slå hårt mot familjer där ena partnern har en funktionsnedsättning. Konsekvensen av detta bör ses över. Idag omfattar bilstödet bara utrustning som är fast monterat. Svag familjeekonomi får inte hindra att barn med funktionsnedsättning färdas tryggt i trafiken. Vi vill därför att bilstödet även ska inkludera specialanpassade bilbarnstolar. Pia Steensland, riksdagsledamot och talesperson för funktionshinderfrågorDavid Lega, EU-parlamentariker som själv lever med personlig assistans ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Om ni redan är medlemmar i Kristdemokraterna förbered er för det arbetet. Om ni inte är det – varmt välkomna att bli en del av det arbete. Oavsett om du aldrig gjort en dags politiskt arbete tidigare i livet. Vi behöver dig nästa år. Allt för mycket står på spel – för att stå på sidan av.För de problem som Sverige har beror på den politik som förs. Förändra politiken och vi kan förändra verkligheten. Det behöver inte vara så här. Det finns hopp om en bättre morgondag.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Se premiärsändingen av Ebba Busch Jultal! ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Straffet för den som kör rattfull är mycket lågt. Det vanligaste är fortfarande att fängelse inte döms ut; utan böter, villkorliga domar och skyddstillsyn. KD anser att vi måste agera tydligare. Den som upprepade gånger kör rattfull ska inte komma undan med böter. I över två år har det legat en utredning på regeringens bord, remitterad och klar för lagstiftning, utan att något hänt. Sverige behöver en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlemKristdemokraternas rättspolitiske talesperson Andreas Carlson och riksdagsledamoten i justitieutskottet Ingemar Kihlström skriver utförligt om det här i Göteborgs-Posten idag. Läs hela artikeln i GP:KD.nu/gp211202 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Elkrisen leder till högre priser på fika.Vi har fått veta att Pågen tvingas höja priset på sina produkter till följd av höjda elpriser. Jämmer och elände. Vi skickade ut en expedition att göra ett symboliskt stödköp av Gifflar inför eftermiddagsfikat här på kansliet. Kul idé. Men det är i grund och botten inte särskilt roligt. Många svenska företag far illa av dessa elpriser, precis som svenska hushåll.Låt oss vara tydliga med en sak. Vi förstår att företag måste få betalt för allt som deras produkter innehåller; vetemjöl, socker, E200 och elektricitet, för att ta några exempel. Frågan är om Miljöpartiet och Socialdemokraterna förstår det? Förstår de att deras beslut på energiområdet påverkar svenska jobb och svenska företag? Påverkar priset på svenska produkter. De har ett ansvar för skenande elpriser och den utveckling det leder till.Gör som vi. Stödköp från svenska företag som drabbats av elprisererna. Precis som du.Gör som vi. Jobba för en bättre energipolitik. Framför allt. Se till att Sverige får en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlemLäs mer i tidningen Fri Köpenskap:KD.nu/fk2112 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Ebba Busch håller sitt jultal imorgon, torsdag 2 december kl 13.30 digitalt på Kristdemokraternas Facebook. Hoppas vi ses där! ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

Sveriges elpriser skenar. Nu vänder vinden om kärnkraften. Sverige kommer att behöva mer el i framtiden - mycket mer. Och Sverige behöver en säkrare energimix där en större andel är pålitlig dygnet runt. Om det här skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och energipolitiske talesperson Camilla Brodin i Dagens Industri.Sverige går nu in i vinter igen. De där kalla, klara och vindstilla vinterdagarna som många av oss uppskattar har istället blivit en malande oro inför nästa elräkning. Sverige energipolitik måste förändras. Det kommer KD att arbeta för i en ny borgerlig regering. Läs mer i Dagens Industri:KD.nu/di211201Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

ENGAGERA DIG!

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

Vill du veta mer Klicka här

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD